Gemba - Gemba walk - čo to je a ako pomôže

Čo je GEMBA?

GEMBA - skutočné miesto, tam kde sa to deje.

Vedúci zamestnanci, riaditelia, vedúci výroby, tímoví lídri... Ako často chodíte sa pozrieť na vaše skutočné miesto, tam kde sa práca deje, tam kde sa tvorí hodnota, finálny produkt?

Nehovorím tu, keď sa chodí na "kontrolu", hasiť problémy, riešiť už vzniknutú krízovú situáciu, či zúčastniť sa porady, ale "prechádzka" za účelom niečo nové sa naučiť, vidieť a počuť, zlepšiť proces.

To je totiž hlavný rozdiel medzi GEMBA walk - om a inými návštevami pracoviska.

Znova som si to uvedomila aký užitočný a pritom jednoduchý nástroj to je. Pracujem s tímom vo výrobe, kde cieľom je skrátiť dodaciu lehotu, znížiť plytvanie v procese, štandardizovať proces.
Mali sme kopu domnienok na začiatku, mysleli sme si, že dáta v SAP-e nám ukazujú skutočnosť, ako na tom sme.

Nebolo tomu tak. GEMBA walk odkryl ďalšie príležitosti a vyvrátil mnohé nesprávne domnienky.

Ak je Gemba walk pre vás niečo nové, možno bude pre vás užitočný tento sprievodca, ako začať s Gembou – môžete si to stiahnuť z webu.

Časté otázky GEMBA

1.     Ja chodím do tímu často, veď som tam celý deň, potrebujem ešte aj Gemba walk?

§ Áno, aj keď manažér a vedúci zmeny často rieši veci priamo na pracovisku, je dôležité, aby sa Gemba walk robil cielene za účelom lepšieho pochopenia situácie a zistenia príležitostí na zlepšenie. Iné návštevy a interakcie majú iné ciele a výstupy. Gemba je jeho čas vidieť a počúvať z inej perspektívy za účelom zlepšovania procesu a identifikácie, čo treba zmeniť.

2.     Ja nemusím robiť Gemba walk, ja poznám proces aj aké sú tam problémy. Prečo by som to mala robiť, je to pre mňa strata času.

§ Ak poznáme problémy procesu a pracoviska, tak môžeme tieto problémy riešiť. Gemba walk v takomto prípade môže mať cieľ zistiť hlbšie koreňové príčiny problémov a zistiť názor a skúsenosti pracovníkov v súvislosti s týmto problémom. Taktiež je dôležité, aby zistené problémy zlepšili a riešili. Gemba walk môžeme použiť na diskusiu ako problém ideme riešiť alebo na komunikáciu nápravných opatrení.

3.     Urobil som si Gemba walk a čo teraz?

§ Problémy, ktoré sa dajú hneď riešiť a nepotrebujú hlbšiu analýzu, môžeme následne hneď zmeniť, alebo nápad otestovať. Problémy, ktoré sme zistili a sú väčšieho charakteru treba zlepšiť spolu s tímom a môžeme zvolať stretnutie s kľúčovými aktérmi za cieľom riešenia. Výsledok zistení komunikujeme širšiemu tímu a dohodneme sa na ďalších krokoch, o otvorených zisteniach a opatreniach spravíme záznam a dozeráme na ich dokončenie.

Aké sú vaše skúsenosti? Čo nového ste sa dozvedeli o vašich procesoch tímoch pri Gemba walku?