Gemba je skutočné miesto, kde sa práca deje. Prečítajte si ako vám Gemba walk môže pomôcť spoznať proces a nadviazať vzťah s pracovníkmi za cieľom neustáleho zlepšovania procesov.

Čítajte viac