Ako súvisia agilita a improvizačné schopnosti

Čo ma naučilo improvizačné divadlo o agilite a ako to použiť v biznise

Agilita ponúka cestu ako sa vyrovnať s neurčitosťou, mnohoznačnosťou a premenlivosťou problémov a okolitého prostredia. Improvizácia je schopnosť, ktorá adresuje tieto oblasti a učí nás vyrovnať sa s neistotou, prijať nové situácie a prekonať strach, že urobíme chybu. Improvizácia posilňuje schopnosť spolupracovať na určitom cieli s úplne neznámymi partnermi a prebúdza v nás kreativitu.

Ako prvý krok sa usiluje o budovanie dôvery a bezpečného prostredia medzi účastníkmi. Improvizácia svojich hráčov dáva do diskomfortu a práve týmto spôsobom mení ich mentálne a emocionálne vzorce a prináša niečo nové. A verím, že aj niečo zábavné. Vedie nás preskúmať nové možnosti v sebe.

Meniť organizácie k vyššej agilite nie je len o zavedení nástrojov a scrum praktík, ale predovšetkým je o zmene akým spôsobom jednotlivci a tímy spolupracujú. Pri svojej konzultantskej práci toto je pre mňa vždy najväčšia výzva – práca s tímami, meniť vzorce správania, zvládať emócie a nepríjemné situácie. Improvizácia mi ponúka okrem novej sady nástrojov, cvičení a hier aj nový pohľad na agilitu.

Toto všetko som ale o vzťahu improvizácie a agility ešte donedávna si neuvedomovala. Pred pár týždňami som sa zúčastnila víkendového seminára zameraného na rozvoj improvizačných schopností, Impro as a lifeskill. Išla som do toho bez špeciálnych očakávaní, chcela som vyskúšať niečo nové. Už pred dvoma rokmi som sa zúčastnila jedného improvizačného cvičenia pre agilné tímy, no vtedy to na mňa neurobilo veľký dojem.

Seminár sa konal pod vedením skúseného lektora pre improvizáciu s exotickým menom v našich končinách Hon Chong. Hon vedie improvizačné divadlo v anglickom jazyku v Bratisalve Funnylicious https://funnylicious.eu/.

Zmeny, o ktoré sa organizácie ktorými spolupracujem ako agilný kouč usilujú, sú pre ich zamestnancov neisté až hrozivé, ťažko predpovedateľným koncom. Tieto zmeny prinášajú so sebou aj emocionálne nabité situácie a improvizácia mi ukázala nové možnosti ako na situácie nahliadnuť a stať sa viac agilným možno aj vďaka rozvoji svojej schopnosti improvizovať.

Pri improvizácii takéto emočne nabité situácie priamo zažívate, ste zraniteľní a učíte sa ich zvládať s kreativitou. Improvizácia vás priamo núti vydolovať zo seba maximum, byť tu a teraz.

Zmena a inovácie sú kreatívnym procesom a improvizácia posilňuje schopnosť pracovať pod tlakom, konať rýchlo.

Paralelu medzi transformáciou organizácií a tímov, agilitou a improvizáciou som našla viac. V nasledujúcich postoch by som rada popísala niektoré konkrétne oblasti, kde vidím spoločné témy medzi improvizáciou a agilným prístupom:

·         Vytvorenie bezpečného priestoru

·         Ako sa vyrovnať s neurčitosťou

·         Kto je vlastne lídrom

·         Inovácia zo spolupráce

Zostaňte naladení!

_IMG7476jpg