Kto je vlastne lídrom v samo-organizovaných tímoch?

Samo-riadenie, samo-organizácia, autonómne tímy sú stále viac žiadané. Organizácie sa ich snažia dosiahnuť aj zmenou organizačných štruktúr, vytváraním multi-znalostných tímov, definovaním špeciálnych rolí v tíme, či preškolením manažmentu.

Ja si ale nemyslím, že na vytváranie takéhoto tímu práve tá správna štruktúra, zostava je ten kľúčový element. I keď organizácie aj v rámci agilných transformácií sa sústreďujú práve na tento prvý krok a myslia si, že agilitu dosiahli prerozdelením ľudí a zmenou štruktúry tímov.

Improvizácia mi ponúkla nové pohľady na samo-organizáciu tímov.

Mnoho ľudí vníma improvizáciu ako stratu kontroly - ale nie je kontrola aj tak len ilúziou?

Nedávno som bola na víkendovom seminári venovanému improvizácii pod vedením skúseného lektora, Hon Chong-a, ktorý na Slovensku už niekoľko rokov vedie improvizačné divadlo v anglickom jazyku. Precvičovali sme techniky improvizovať prostredníctvom rôznych cvičení a hier.
O agilite a improvizáciou som písala aj v minulom článku.

V improvizácii staviate na vzájomných nápadoch a tak vytvárate nové situácie, inovujete. Ste účastníkom niečoho väčšieho ako ste vy a pracujete spolu na výsledku, ktorý je väčší ako súhrn častí. Nie je žiadny režisér, žiadny šéf, žiadny jeden líder, ktorý vám hovorí čo máte robiť, alebo kontroluje či idete správnym smerom.

V improvizácii na začiatku dostanete len výzvu, cieľ, rámcové ohraničenie. Ciele a obmedzenia často prichádzajú od obecenstva, „zákazníkov“. Oni sú aj hlavnou mierkou toho, či ste boli úspešní.

Samoorganizciapng

Na to, aby ste mohli úspešne spolupracovať a zapojiť musíte hlavne dobre sledovať ostatných, partnera, musíte mať oči a uši maximálne nastavené na príjem, vnímanie, vcítenie.

Tu vidím paralely medzi improvizáciou a agilnými samo-organizovanými tímami:

  • Potreba stanoviť cieľ, definovať výzvu. Zadanie je jasné, ale len rámcové – ohraničené len niekoľkými kľúčovými detailmi.
  • Nečakaj kým ti niekto presne povie čo ako máš robiť.
  • Začať môže každý.
  • Vnímaj, pozoruj, kombinuj.
  • Stavaj na tom, čo už partner spravil, dopĺňaj bez snahy byť superhrdinom – odlož ego.
  • Ak niečo nevyjde, skús niečo zmeniť, nalaď sa na tím, kolegu znova.

Aj improvizačné tímy potrebujú prípravu, vytvoriť dôverné prostredie, spoznať sa. Precvičujú si ako efektívne spolupracovať. Taktiež nevedia, kam presne smerujú a čo vznikne, ale vedia, že sa môžu transformovať do lepších verzií samých seba tým, že dôverujú jeden druhému a sebe samému.

Chcete zvýšiť agilitu svojich tímov? Čo tak skúsiť cez improvizačné techniky.

Pozrite sa aj ako viem podporiť tímy v role agilného kouča.

_IMG7271jpg_IMG7234jpg