#AgileBites č.22 – Treba nám retrospektívu?

Pri zavedení agilných praktík a nástrojov do organizácií vidím najväčšie rozpaky a nepochopenie práve pri Retrospektíve. Ostatné scrum eventy sa rýchlejšie adaptujú. Pri retrospektíve často vidím určitú rozpačitosť, počujem otázky typu „načo nám to je, veď my sa o veciach rozprávame aj bez toho“. Nové tímy odďaľujú zavedenie, alebo sa nájde výhovorka prečo to teraz nerobiť alebo vynechať.

I keď sa zavedie často je to len formálna aktivita, aby sme to mohli odfajknúť, mať čo najrýchlejšie za sebou, reportovať manažérom, že to robíme. Chýba skutočná angažovanosť veci zlepšiť, úprimnosť hovoriť o veciach, ktoré nás trápia a nám bránia byť lepší tím a dosahovať ciele.
Známym javom je aj Zombie agile alebo tzv-Cargo cult o ktorom som písala v článku o hodnotách v scrum.

Retrospektíva je akýmsi lakmusovým papierom tímu a spolupráce. Indikuje, či je organizácia skutočne agilná a schopná sa učiť.

Na to, aby retrospektíva bola udalosťou ktorá skutočne prináša hodnotu tímu musia byť naplnené rôzne podmienky, ako je otvorenosť a ochota veci skutočne zlepšovať a meniť, vytvorenie bezpečného priestoru a pod.

Z dlhodobého hľadiska ale za najdôležitejší aspekt považujem dôveru, že skutočne sa niečo zmení na základe podnetov a nápadov. O tom je skutočná agilná transformácia, o zmene myslenia, retrospektíva je LEN nástrojom zmeny. 

Mnohé podnety na zmeny, zvlášť pri novom tíme, dotýkajú sa vecí mimo tímu, odrážajú vonkajšie obmedzenia alebo širšie a hlbšie problémy organizácie. Tím sa necíti v pozícii s tým niečo urobiť, zmeniť, očakáva väčšiu podporu manažmentu a lídrov. Tu je naozaj dôležitá podpora Scrum mastra alebo lídra tímu, nielen pri facilitácii, ale aj pri riešení a odsledovaní aktivít na začiatku.

Aké sú varovné signály, že niečo nie je v poriadku s retrospektívou?

  • Retrospektíva sa odkladá, často mení termín
  • Je slabá diskusia, účasť, zapojenie účastníkov
  • Opakujú sa podnety a nápady lebo sa nič nezmenilo
  • Retrospektíva sa zmení na sťažovanie sa účastníkov
  • Nie sú vôbec žiadne podnety na zlepšenie
  • Tím sa neangažuje proaktívne v riešení a implementácii návrhov

Funguje retrospektíva vo vašich tímoch? Podeľte sa o úspechy.