#AgileBites č.21 - Ciele pre agilné tímy – OKRs

Začína sa posledný kvartál roku. Mnohé organizácie začínajú hodnotiť výsledky a naposledy zabrať, aby sa dosiahli vytýčené ciele. Zároveň prehodnocujú a stanovujú strategické ciele a iniciatívy na ďalší rok. Mnohé agilné tímy tradičné plánovanie cieľov a ukazovateľov nahradili systémom OKRs – Objectives and Key results – Ciele a kľúčové výsledky.

Ako agilný kouč často vidím, že organizácie majú príliš veľa cieľov a priorít, ktoré prichádzajú z rôznych smerov. Nakoniec sa v tom strácajú a nevedia čo skôr. Jednou výhodou OKRs je, ak je správne nastavené, že kombinuje top-down ciele s bottom up a odporúča mať len zopár vybratých cieľov. Menej je viac v tomto prípade. Stretla som sa aj s prípadom, že tím mal viac ako 15 cieľov.

Neraz ciele sú definované veľmi všeobecne, napr. zlepšiť zákaznícku skúsenosť.  Takýto cieľ nie je ani zaujímavý, inšpirujúci či náročný. Na konci hodnotiaceho obdobia každý môže mať rôzny názor nakoľko sme ho splnili.

Ďalším nedostatkom zvykne byť, že kľúčové výsledky sú len zoznam úloh tímu vrátane tých operatívnych a nie sú merateľné. Nie sú to výsledky, ale skôr aktivity. Napr. pripraviť nový report, vyriešiť zákaznícke reklamácie, vypustiť novú verziu softvéru.

Najväčšiu pridanú hodnotu OKRs vidím v tom, že facilituje diskusiu v organizácii, čo je dôležité, na čo sa zamerať a ako sú aktivity prepojené, ktoré k dosiahnutiu týchto cieľov prispievajú.

Ako je to s vašimi cieľmi a OKRs?


Prečítajte si aj KPI verzus OKRs