#AgileBites č.10 KPI verzus OKRs aký je rozdiel?

KPI verzus OKRs aký je rozdiel? Sú OKR „agilné“?

Používanie statických ročných cieľov bohužiaľ stále prevláda. Dokonca aj v organizáciách, ktoré hlásia, že sú agilné. Možno to poznáte, na mesačnom zasadaní, prechádzate stránku za stránkou KPI -čká. Môže to trvať celé hodiny. Na konci odchádzate s pocitom, že neviete čo je dôležité a na čo sa má tím sústrediť najbližšie obdobie. Všetko vyzerá ako priorita.

Z tohto dôvodu mnohé spoločnosti, ktoré pôsobia v komplexnom a neistom prostredí, kde sa veci rýchlo menia a treba sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám, začali používať OKRs: Objectives and Key Results, v preklade Ciele a kľúčové výsledky.

Kým KPIs (Key Performance Indicators – kľúčové ukazovatele výkonnosti) merajú hlavne proces a procesné ukazovatele, OKRs je zameraný vyslovene na biznis výsledok. Znejú na prvý pohľad veľmi podobne.

Čo je OKRs?

Ja rozdiel medzi nimi rada vysvetľujem na známej analógii s autom:

OKRs je ako navigačný systém v aute  – zadáte kde chcete ísť a pomôže sledovať, či idete správne, prípadne korigovať trasu. KPIs sú zas ako tie indikátory na palubnej doske, ukazujú rýchlosť, otáčky a pod. Potrebujete mať pod kontrolou jedny aj druhé pre úspešné dokončenie cesty.

palubn doska KPIjpg

Rozhodnutie, kde chcete ísť je ale na vás.

OKRs nie sú viazané na individuálny výkon. Spájajú výkonnosť tímu s výkonnosťou spoločnosti. Samo-riadiace agilné tímy potrebujú smer a OKRs pomáha definovať tento smer.

GPS OKRSjpg
OKR má dve hlavné zložky:
  1. Cieľ alebo to, čo chce organizácia dosiahnuť
  2. Sada kľúčových výsledkov, t. j. ako budú vedieť, že sa tam dostanú

OKRs Workshop


Ako začať s definovaním OKRs?
  • Strategické ciele treba zladiť s taktickými a prevádzkovými cieľmi. Najvhodnejšie je to robiť na workshope, kde sú zastúpené všetky vrstvy riadenia.
  • Aj keď sa vychádza zo strategických cieľov OKRs nie sú obyčajnou kaskádou cieľov, ale kombinuje tzv. top-down, teda zhora-dole pohľad s cieľmi bottom-up t.j. zdola-nahor.
  • Workshop je dobrou platformo na vytvorenie povedomia, kde smerujeme a prečo? Tomuto kroku hovoríme zlaďovanie cieľov.
  • Ciele sa prepájajú existujúcimi procesmi, tímami a projektmi. Často vedie OKRs workshop k prehodnoteniu portfólia projektov.
  • Nasleduje definovanie rolí a zodpovedností za tieto ciele a biznis výsledky a samotné spísanie cieľov a výsledkov.
  • Dôležité je nastaviť meranie smerovania a reporting a nakoniec komunikovať do celej organizácie a tým spustiť OKRS ako nový rámec na definovanie, sledovanie a meranie cieľov kvantifikovateľným spôsobom.

Rozmýšlate o OKRs ako doplnenie agilnej transformácie vašej organizácie? Potrebujete lepšie definovať priority? Neváhajte ma kontaktovať.

OKRs_Workshoppng