#AgileBites č.9 Čo robí dobrý tím skvelým tímom?

V predchádzajúcom čísle #AgileBites č.8 som písala o veľkosti scrum tímu, aká je optimálna veľkosť tímu. Teraz trochu o tom, čo robí tím skvelým.

Pod skvelým tímom tu myslím taký, ktorý je schopný dodávať vysoké výkony a vytvárať hodnotné riešenia pre zákazníka

Faktorov, ktoré prichádzajú do úvahy môže byť viac:

 • Znalosti
 • Zručnosti
 • Osobnosti
 • Kompatibilita
 • Téma, oblasť, produkt
 • Líder tímu
 • Spoločný cieľ
 • Prostredie
 • Nástroje
 • Podpora manažmentu
 • ...?

Čiže môže to byť zloženie tímu, či obsah – to čo riešia, na čom pracujú alebo...niečo iné?

Podľa mojich skúseností je to hlavne komunikácia, spolupráca medzi členmi tímu, ale aj v širšom kontexte organizácie, čo robí rozdiel medzi dobrými a skvelými tímami. To ale neznamená, že ich treba poslať na tréning v komunikácii a vec je vyriešená. Je to trochu komplexnejšia záležitosť.

"Ľudia a komunikácia sú viac než procesy a nástroje." 

Píše sa v úvode Agilného manifesta. V anglickej verzii je tam presnejšie „interactions“ namiesto komunikácie.

Scrum, ako jeden z najpoužívanejších agilných prístupov, dáva interakcii a komunikácii istú štruktúru vo forme udalostí a rituálov.  Keď začínam s novými tímami ako agilný kouč, tak pozorujem komunikáciu a interakcie v rámci tímu aj s jeho okolím. Takéto pozorovanie interakcií mi veľa povie o energii, atmosfére, prekážkach, vzťahoch, modeloch správania, angažovanosti, prístupe. Tam treba začať keď z dobrého tímu chceme spraviť skvelý tím.