#AgileBites č.8 Aký veľký má byť scrum tím?

Na veľkosti záleží

Aký veľký má byť agilný tím, aký veľký má byť scrum tím?

Určite ste sa stretli už so situáciou, kde projektový tím na vývoj produktu alebo riešenia bol jednoducho príliš veľký a bolo náročné koordinovať činnosti aj nastaviť správne komunikáciu.

Práve z tohto dôvodu scrum guide uvádza ako ideálnu veľkosť scrum tímu 3 až 9 členov plus scrum master a vlastník produktu. Toto číslo nie je náhodné, ale je založené na rôznych výskumoch koľko informácií môžeme mať v hlavách. Počet komunikačných kanálov sa dramaticky zvyšuje s počtom ľudí v tíme.

Agilné tímy sú založené na blízkych a stabilných vzťahoch, ktoré sú predpokladom efektívnej spolupráce a z tohto dôvodu sa odporúča tím držať menší, do 9 členov.

Niektoré zdroje najnovšie uvádzajú dokonca ešte menší počet členov tímu. Známe je aj tzv. pravidlo dvoch pízz z Amazonu – teda tím by mal byť taký malý, aby si vystačili dvoma pizzami na obed.

Pri zostavení scrum tímu treba myslieť aj na iné parametre ako len na veľkosť tímu:

  • Potrebné znalosti a skúsenosti, aby sa pokryli všetky dôležité odbornosti
  • Diverzita v tíme z pohľadu modelov rozmýšľania a postojov
  • Stabilita – byť členom LEN jedného tímu

Neexistuje žiadne jediné číslo pre optimálnu veľkosť agilného scrum tímu, ale je oveľa efektívnejšie pracovať s menšími tímami. V takýchto tímoch sa ľahšie definujú a žijú scrum hodnoty nakoľko sú schopné vytvoriť dôveru medzi svojimi členmi.

Čo urobiť, ak to vychádza tak, že na vývoj produktu treba viac odborností trebárs 15 -20 ľudí alebo dokonca 100 a viac?

Vtedy sa vytvorí viac samostatných tímov, ktoré treba koordinovať, riadiť závislosti a vymieňať si informácie. Existujú rôzne agilné modely a systémy na riadenie viac tímov ako napr. Nexus, LeSS či SAFe.

Majú malé tímy aj nejaké nevýhody?

Jednou z hlavných nevýhôd malých tímov je, že sú stratou člena tímu výraznejšie ovplyvnené ako väčšie tímy, a to aj na krátke časové obdobie. Môže sa ľahko stať, že v priebehu projektu zistíte, že vám chýba nejaká kľúčová znalosť a je náročné v strede projektu pribrať nového člena. Novým členom v priebehu projektu zvyčajne klesne produktivita.

Aký veľký je váš tím? Čo sa vám osvedčilo?