#AgileBites č.4 Kto riadi projekt v agile?

Kto je projektovým nanažérom v agile?

Rolu projektového manažéra scrum nemá. Ak ste momentálne projektový manažér, ako teda zapadnete do vášho nového agilného prostredia?

Kto potom riadi projekt v Agile a Scrum a kto je zodpovedný za dodanie výstupu?

Organizácie, ktoré sa menia na agilné a vytvárajú scrum tímy, často zápasia s tým, čo majú robiť so svojimi projektovými manažérmi. Častým omylom a nepochopením scrumu je, že Scrum master sa považuje za projektového manažéra.

Scrum tím rozoznáva len 3 role. Scrum master, Vlastník produktu a riešiteľský – vývojový tím. Scrum taktiež nedáva tituly a funkcie ako tester, aplikačný inžinier, IT architekt a pod. To sú odbornosti, ktoré sú samozrejme potrebné, ale scrum nešpecifikuje ich.

Ako do toho zapadá projektový manažér?

Povinnosti projektového manažéra sa v scrume rozdelili medzi vlastníkom produktu, scrum mastrom a vývojovým tímom.

  • Vlastník produktu je od toho, aby definoval víziu produktu a ČO sa bude vyvíjať, čo bude práca, ktorú bude treba urobiť.
  • Scrum master dozerá na samotný proces fungovania tímu. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby bol samotný proces efektívny a odhalili a odstránili sa prekážky.
  • Vývojový tím definuje ako sa produkt dodá a pracuje na úlohách, ktorého výsledkom je produkt.

Úloha Scrum mastra s pozíciou projektového manažéra sa prekrýva len málo.

Jedna možnosť pre projektového manažéra je adaptovať sa na vlastníka produktu alebo scrum mastra. Ale prax ukazuje, že to nie je vždy dobrá voľba.

Nie je to ani otázka preškolenia, ale skôr osobnosti, postojov, vzorcov správania. Projektoví manažéri môžu zvážiť výber ďalších potrebných úloh v organizácii. Skúsenosti a kompetencie projektového manažéra sú veľmi užitočné a vhodné pre rôzne kariérne cesty.