#AgileBites č.2 Ako začať so scrumom a vytvorením agilných vývojových tímov?

Prístupy zaviesť scrum do organizácií sú rôzne, od rôznych frameworkov, „Big Bang“projektov, až po minimalistické, kde začínate len v jednom tíme. A práve o tom minimalistickom prístupu k implementácii scrumu budem dnes písať.

Ako začať so scrumom

Veľmi zjednodušene na začatie scrumu a svojho prvého šprintu potrebujete len 2 veci:

  1. Vytvoriť backlog – zoznam všetkých položiek, úloh, práce, funkcionalít ktoré bude treba vytvoriť (o jeho prioritizácii som písala v minulom prvom čísle #Agilebites č.1)
  2. Vytvoriť tím – scrum tím

A tu je pes často zakopaný. Vo väčšine veľkých organizácií tímy a oddelenia sú organizované funkčne, podľa odbornosti. Máte tím marketingu, predaja, výroby, logistiky, ľudských zdrojov, IT, financie a čo ja viem ešte čoho.

Scrum tím je iný

  • Je multi-znalostný, so všetkými potrebnými zručnosťami, aby dokázali prírastok produktu vytvoriť. 
  • Majú všetky potrebné kompetencie aby mohli organizovať svoju prácu a dodať nové riešenie. 

Zostaviť takéto multi-znalostné samo-organizačné tímy v tradičných organizáciách väčšinou vyžaduje reorganizáciu alebo dokonca veľkú organizačnú zmenu. A to nejde ľahko. Preto začnite len s jedným tímom, jedným produktom a učte sa postupne.

Scrum tmpng

Mne sa v praxi osvedčil prístup začať len s jedným tímom, získať reálne skúsenosti, ohmatať si novú situáciu a nástroje a získať spätnú väzbu. 

Pravda, môže sa stať, že scrum tím bude akosi osamotený a narazí na prekážky mimo svojho tímu a skôr, či neskôr budete musieť riešiť veľké otázky na úrovni celej organizácie. Ale to je už na inú debatu.


Ako ste začali vy s agile a scrum? Budem rada, ak sa podelíte o svoje skúsenosti.