Scrum hodnoty: Odvaha

Dnes trochu o odvahe ako druhej scrum hodnote. Tento seriál o scrum hodnotách som začala s malým zamyslením o potrebe definovať hodnoty tímu a čo absencia hodnôt môže spôsobiť. Minule som písala o rešpekte a ako si ho predstaviť v každodennom živote agilnej organizácie a tímu.

Odvaha má mnoho prejavov a v súvislosti s agilitou a fungovaním scrum tímu tu nemyslím na odvahu v zmysle nejakého dobrodružného života. Odvaha taktiež neznamená pre mňa absenciu strachu, ale práve naopak je to uvedomenie si nebezpečenstva a rizík; odvaha je hovoriť zo svojho srdca.

Určite sa Vám už stalo, že ste na nejakej porade alebo pri dôležitom rozhovore, či riešení problému  mali ste sto chutí sa ozvať, ale ste sa neozvali, lebo... lebo to bolo pohodlné (ešte by som mohla dostať úlohu navyše), obávali ste sa, čo povedia druhí, alebo ste nechceli na seba upriamiť pozornosť, nechceli ste byť stíhaný alebo ste sa chceli vyhnúť potencionálnej reakcie ostatných, či jednoducho ste mysleli, že na vašom názore aj tak nezáleží.

Skúste si vybaviť nejakú podobnú situáciu, kde ste možno neprejavili dostatok odvahy. Čo bolo dôvodom? Hľadajte vo vnútri, nie mimo seba.

Veľa sa hovorí v súvislosti s agilnými organizáciami o „psychologickej bezpečnosti“ o „budovaní dôvery“ a „bezpečnom prostredí kde je v poriadku zlyhať a robiť chyby“. Všetky tieto veci súvisia aj s odvahou.

Odvaha v scrum tíme

Odvaha v scrume pre mňa znamená mať zdravé fungujúce tímy. Scrum zdôrazňuje dôležitosť samo-riadiacich tímov, ktoré sú schopné vyvíjať inovatívne riešenia a produkty s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka. Bez odvahy nebudú môcť členovia Scrum tímu podstúpiť riziká potrebné na vytvorenie inovatívnych produktov.

Ako byť odvážny v scrume - príklady:

  • Hovoriť pravdu – prejaviť svoj názor, napr. keď si myslím, že smer ktorým tím ide je nesprávny, že práca, ktorú dodal kolega je nanič, či ozvať sa, ak o návrhu zákazníka mám pochybnosti, alebo si myslím, že nemali by sme začať nový projekt, lebo je nereálny.
  • Vypýtať si pomoc. Uznať, že niečo neviem. Priznať svoje limity, že niečo robím prvý krát alebo, že nestíham. Priznať si chybu.
  • Povedať nie – ak je ohrozená kvalita produktu a dodávky. Odvaha komunikovať skutočný stav a poskytnúť všetky informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie stavu a adaptáciu, zmenu plánu.
  • Rozhodnúť sa aj v podmienkach, že nepoznáme všetky fakty a je veľa neurčitosti. Odvaha zobrať na seba zodpovednosť a urobiť ďalší nevyhnutný krok alebo experimentovať. Odvaha zmeniť smer a nedržať sa plánu.
  • Upozorniť na to ako spolupracujeme, čo nám vadí, čím nie sme spokojní, aké vidíme prekážky. Len tak sa tím môže posunúť a zlepšiť sa, ak budeme hovoriť o týchto príležitostiach.

Odvaha sa nemá prejavovať len na retrospektíve, kde sa posťažujem, na chýbajúce technológie a nedostatočnú podporu manažmentu, ale v priebehu každodennej práce. Preto neverím veľmi rôznym jednorazovým podujatiam a teambuildingom na budovanie dôvery v tíme.

Bez odvahy príležitosti ostanú nepovšimnuté, problémy sa v tíme nevyriešia a prekážky zostanú skryté.
Scrum hodnoty 3png