Ako chápať Rešpekt v scrume

Skúsim tu priniesť praktické príklady ako chápať scrum hodnoty a popísať ako sa ich absencia môže prejavovať v praxi a aký to má dopad na celkové výsledky a organizáciu. 

Ako prvé by som začala s rešpektom. Nedávna situácia mi ukázala, aká je dôležitá táto hodnota. V minulom článku som sa zaoberala všeobecne s dôležitosťou otvoriť otázku hodnôt ako súčasť zavedenia agilných praktík a scrumu. Teraz zaostrím na rešpekt a ako vysvetľujem túto hodnotu na školeniach a workshopoch ako Agile coach.

Predtým ako začnem by som chcela poznamenať, že nie som žiadna svätá v tomto smere a dovoľujem si písať o rešpekte, nie preto, že by som bola ukážkovým príkladom ako prejavovať rešpekt. Nie, nemám na to patent, práve naopak dovoľujem si o tom písať, lebo sama som v tomto smere veľakrát konala nesprávne alebo som videla veľa tímov a situácií v pracovnom živote, kde chýbal rešpekt. Tieto životné skúsenosti ma donútili rozmýšľať o rešpekte a hľadať cesty ako ho lepšie preukazovať.

Rešpekt zvyšuje efektívnosť a umožňuje každému členovi postaviť sa za svoju úlohu v tíme, ako aj za výsledky, ktoré vytvárajú, ak je špecifikovaná a implementovaná správne.

Scrum bude fungovať iba vtedy, ak sa ľudia v tíme navzájom vážia. Rešpektovať sa ako ľudia, rešpektovať rozmanitosť. Rešpektovať, že sa vždy nezhodnú na metódach, ale majú spoločný cieľ. A týmto cieľom je vytvoriť úspešný produkt.

Ako sa prejavuje rešpekt v Scrume – príklady

  • Rešpektujem rozmanité zázemie, skúsenosti a rozsah zručností ľudí. Táto rozmanitosť nám prináša kreativitu pri riešení problémov a môže nás obohacovať. Vedome vytváram priestor, aby sa táto rozmanitosť prejavila tým, ako vediem stretnutia tímu, dávam otázky, počúvam druhých, zapájam kolegov.
  • Rešpektujem vtedy, ak si zvolím postoj voči druhým, že každý robí ako najlepšie vie. Nebudem podozrievať ľudí, že sú leniví, ulievajú sa a vyhýbajú sa práci. Ak nie som s výsledkom a výstupom spokojná dávam rešpektujúcu spätnú väzbu, lebo mi na veciach záleží.
  • Členovia tímu majú tendenciu akceptovať kritiku a lepšie využívať spätnú väzbu v rešpektujúcom prostredí. Viera v najlepší úmysel spätnej väzby pomáha členom vnímať ju ako príležitosť na zlepšenie.
  • Rešpektujem tým, že vychádzam z presvedčenia, že ľudia konajú s dobrým úmyslom. Tu musím vždy začať od seba a spytovať sa v momentoch nespokojnosti, ako o situácii rozmýšľam. Pristupujem z pozície, že verím dobrý úmysel druhého alebo skôr podozrievam, že to robil „naschvál“, t.j. vedome konal nesprávne?
  • Rešpektujem všetky názory a perspektívy pri riešení problémov. Robím to aj tým, že dbám, aby mal každý možnosť byť vypočutý. Skutočne sa snažím pozerať na problém s očami druhého.
  • Rešpektujem zmeny v projektoch, termínoch a scrum ceremóniách. Chápem, že zmeny sú nevyhnutné, aby sme dodávali hodnotu zákazníkovi za primerané náklady a úsilie. Nebudem silou mocou sa držať pôvodného plánu ale budem hľadať cesty ako sa prispôsobiť novej situácii.
  • Rešpektujem rozhodnutia vlastníka produktu, ale zároveň on ukazuje rešpekt tým, že si členov tímu pozorne vypočuje a aktívne vyhľadáva ich vstupy a pripomienky. Ak nie som spokojná s jeho rozhodnutiami, tak sa snažím pochopiť prečo sa tak rozhodol.
  • Šprint Backlog je vo „vlastníctve“ vývojového tímu. Pretože prácu vykonávajú, rozhodujú sa, koľko dokážu v šprinte urobiť a ako budú pracovať. Preukazuje to rešpektovanie ich vedomostí a zručností.
  • Prejavujem rešpekt tak, že prídem na stretnutie, scrum udalosti včas a pripravený. Vážim si čas druhých aj svoj. Dodržiavam termíny a cieľ šprintu, ak to z nejakého dôvodu nedokážem, upozorním ostatných včas.
  • Vlastník produktu rešpektuje zodpovednosť vývojového tímu za kvalitu a úplnosť produktu.

Predstavte si situáciu

Nastúpi k vám junior do tímu alebo máte introverta v tíme. Ak ich nápady budú ignorované alebo - ešte horšie - bude sa s nimi zaobchádzať ironicky alebo sarkasticky, tak ich nikdy nebude počuť, ak nebudú rešpektované. Postupom času sa títo ľudia už nebudú snažiť vyjadrovať svoje názory, ich odhodlanie sa bude zmenšovať a ich osobný rozvoj bude blokovaný. Ako môžete pracovať bok po boku s osobou, ktorá vás nerešpektuje?

Scrum je o tímovej práci, nehľadajú sa individuálni hrdinovia, výkonnosť tímu nemôže závisieť od zopár jedincov, je potrebné všetkých zapojiť.

Rešpektovanie je nevyhnutné, pokiaľ ide o ľudí a ich vzájomné pôsobenie, a menej dôležité, pokiaľ ide o procesy a nástroje. Práve z tohto dôvodu je rešpekt ešte viac dôležitý v agilných tímoch ako v iných typoch organizácií.

Pre mňa osobne sa spája rešpekt aj so slobodou. Slobodou na voľbu, odlišný názor, vlastné rozhodnutie, ktoré dávame druhým.