Je agilná transformácia vec technická, a týka sa len IT oddelenia?

Je agilná transformácia vec technická, a týka sa len IT oddelenia?

Rozhodne nie, ale mnohí vnímajú hlavne túto vrstvu nástrojov, praktík a nových rituálov.

Väčšina agilných transformácií sa začína nejakou organizačnou zmenou, zmenou tímov, vytvorením nových rolí. Potom nasledujú nové praktiky a nástroje. Väčšinou sa týka IT tímov, alebo tímov okolo vývoja produktu. I keď zavedenie týchto zmien sám o sebe nie je triviálna záležitosť, skutočnú agilitu neprinesie.

Agilná transformácia je beh na dlhú trať. Nedajú sa robiť zázraky po 2-dňovom školení dokonca ani za týždne.

Zmena ide ale ľahšie, ak máte dobrého interného partnera. HR oddelenie môže byť práve takým vnútorným partnerom.

Je vhodné, aby HR oddelenie si tiež vyskúšalo agilné praktiky a vytvorila vlastné samo-organizované tímy. Táto vlastná skúsenosť s agilitou môže byť nenahraditeľnou skúsenosťou pri zmene celej organizácie.

Ako HR môže byť partnerom pre agilnú transformáciu a ako samotné HR môže používať prvky agility bude webinár Agile HR.

Mohlo by vás tiež zaujímať:
  1. Je HR svet pripravený na zmenu?
  2. 3 nevyhnutné zmeny v odmeňovaní...
  3. Čo je agilné HR