Workshop Agilné HR

T

Agilita, agilná transformácia je dnes žiadaná téma v biznise. Čo to presne znamená pre HR a riadenie zamestnancov? Ako sa HR môže pripraviť na tieto zmeny a podporiť agilnú transformáciu organizácií? Ako môže byť samotné HR viac agilné? Akými konkrétnymi krokmi môžeme na HR začať a byť viac agilné? Na jednodňovom workshope budeme spoločne hľadať odpovede na tieto otázky a definovať možné riešenia pre vaše firemné prostredie.

Pre koho

 • HR odborníci a manažéri
 • Vedúci zamestnanci
 • Transformační manažéri
 • Projektoví manažéri
 • Pre všetkých, čo chcú zvýšiť agilitu HR a viac prispieť k transformácii svojej organizácie

Ideálne je, ale nie je to podmienkou, ak o agilite a agilnom prístupe už máte nejaké základné znalosti a pracujete v prostredí, kde je to aktuálna téma.

Ciele workshopu

 • Zmapovať výzvy agilnej transformácii organizácií
 • Definovať oblasti kde sa HR musí zmeniť, ak chce viac podporovať biznis v budúcnosti
 • Analyzovať možné scenáre a role pre HR v agilných organizáciách
 • Spoločne budovať komunitu odborníkov pre agilitu v HR

Agenda - Čo sa naučíte

 • Výzvy a zlyhania agilných transformácií
 • Agilné HR – čo to je
 • Use case: vybratý HR proces, služba – agilný dizajn
 • Ako podporiť agilnú transformáciu – rola HR

Časť 1 - Výzvy organizácií v komplexnom prostredí

10. September 2020 od 9 do 12h

 • Úvod do agility a výzvy organizácií v komplexnom prostredí
 • Rola HR pri zmenách
 • Súčasná úroveň agility 

Časť 2 - Agilná transformácia a organizačný dizajn

17. September 2020 od 9 do 12h

 • Rôzne úrovne štruktúry organizácie
 • Aspekty transformácie organizácie
 • Prístupy k dizajnu organizácie
 • Najčastejšie zlyhania

Časť 3 - Agilný spôsob práce vo vnútri HR

24. September 2020 od 9 do 12h

 • Budúca rola HR v agilných organizáciach
 • Pridaná hodnota HR
 • HR služby a  agilné HR tímy

Agile HR

Cieľom workshopu je priniesť jednoduché príklady čo agilné HR znamená a čo konkrétne HR môže robiť, aby ste sa stali viac agilnou organizáciou. 

HR vnímam ako dôležitého stakeholdera agilnej transformácie organizácií. Jednak je aktérom, ktorý dokáže významne ovplyvniť úspech agilnej transformácie a na druhej strane je subjektom, na ktorého zmeny budú mať významný vplyv.

Ako môže byť HR viac agilné? Spoločne budeme definovať možné scenáre role v HR v agilnej organizácii a hľadať konkrétne spôsoby ako môžete začať zvyšovať agilitu HR tímu.

Cena a podmienky

 • Cena: 160 EUR bez DPH/ os 
 • Lokalita: online workshop cez zoom
 • Počet účastníkov: Max. 12
 • Termíny: 
  • 10. September 2020 od 9 do 12h
  • 17. September 2020  od 9 do 12h
  • 24. September 2020  od 9 do 12h


Prihláška