Workshop Agilné HR

Agilita, agilná transformácia je dnes žiadaná téma v biznise. Čo to presne znamená pre HR a riadenie zamestnancov? Ako sa HR môže pripraviť na tieto zmeny a podporiť agilnú transformáciu organizácií? Ako môže byť samotné HR viac agilné? Akými konkrétnymi krokmi môžeme na HR začať a byť viac agilné? Na workshope budeme spoločne hľadať odpovede na tieto otázky a definovať možné riešenia pre vaše firemné prostredie.

Pre koho

 • HR odborníci a manažéri
 • Vedúci zamestnanci
 • Transformační manažéri
 • Projektoví manažéri
 • Pre všetkých, čo chcú zvýšiť agilitu HR a viac prispieť k transformácii svojej organizácie

Ideálne je, ale nie je to podmienkou, ak o agilite a agilnom prístupe už máte nejaké základné znalosti a pracujete v prostredí, kde je to aktuálna téma.

Ciele workshopu

 • Zmapovať výzvy agilnej transformácii organizácií
 • Definovať oblasti kde sa HR musí zmeniť, ak chce viac podporovať biznis v budúcnosti
 • Analyzovať možné scenáre a role pre HR v agilných organizáciách
 • Spoločne budovať komunitu odborníkov pre agilitu v HR

Agenda - Čo sa naučíte

 • Výzvy a zlyhania agilných transformácií
 • Agilné HR – čo to je
 • Ako podporiť agilnú transformáciu – rola HR

Agile HR

Cieľom workshopu je priniesť jednoduché príklady čo agilné HR znamená a čo konkrétne HR môže robiť, aby ste sa stali viac agilnou organizáciou. 

HR vnímam ako dôležitého stakeholdera agilnej transformácie organizácií. Jednak je aktérom, ktorý dokáže významne ovplyvniť úspech agilnej transformácie a na druhej strane je subjektom, na ktorého zmeny budú mať významný vplyv.

Ako môže byť HR viac agilné? Spoločne budeme definovať možné scenáre role v HR v agilnej organizácii a hľadať konkrétne spôsoby ako môžete začať zvyšovať agilitu HR tímu.

E-KNIHA

Ako HR môže podporiť agilné zmeny v organizáciách

Organizácie pociťujú potrebu zvýšenia biznis agility, inovovať svoje produkty, digitalizovať procesy. Prostredie biznisu a organizácií sa rapídne mení aj pod vplyvom technológií. Komplexita a neistota narastá a je potreba rýchlo a flexibilne reagovať. Nie je výnimkou ani oddelenie ľudských zdrojov, ktoré musí porozmýšľať o svojej role pri tejto zmene a do budúcnosti...

Cena a podmienky


 • Cena: podľa dohodnutého rozsahu
 • Miesto: online - Zoom webinár
 • Počet účastníkov: Max 8
 • Trvanie: 2 hodiny
 • Termín: na požiadanie

Prihláška