Facilitácia Kick-off meetingu agilných tímov virtuálne

Dostala som za úlohu v rámci nedávnej agilnej transformácie jednej medzinárodnej organizácie facilitovať kick-off nových tímov, ktoré boli dislokované v rôznych krajinách. Rada sa tu podelím o moje skúsenosti, ako to prebiehalo a aký program sme pripravili pre účastníkov.

Ak stojíte pred podobnou výzvou urobiť online podujatie pre veľkú skupinu, tak možno tento príklad vám bude užitočný. 

Chceli sme, aby začiatok fungovania tímov v novej organizačnej štruktúre, v tzv. triboch a squadoch, sa 

 • začal zábavne, 
 • zmysluplne, 
 • aby účastníci boli aktívni a 
 • zároveň vyskúšali prácu v nových tímoch.

Ako agilný kouč a konzultant som bola pri dizajne týchto tímov a formulácii ich poslania. Jedným našim zámerom bolo dostať IT a produktové tímy bližšie k biznis a marketingovým tímom. Preto sme od začiatku rozmýšľali, ako stmeliť tím, spoločne zapojiť ich do formulácie vízie, pochopenia zákazníka a zároveň, aby podujatie vytvorilo pozitívnu energiu pri štarte.

Takáto radikálna zmena organizačnej štruktúry nie je vždy vnímaná pozitívne a v našom prípade to tiež nebolo inak. Vnímala som určitú úroveň frustrácie, obáv a nedôvery voči týmto organizačným zmenám. 

Zavedenie agilných praktík do organizácie vyžaduje komplexný Change Management prístup.

Na kick-off podujatie sme mali vyhradených len 2 hodiny. Celý tribe – tzv.kmeň mal zhruba okolo 80 členov rozdelených do zhruba do 10 squadov- tímov. Vedeli sme, že nemáme čas na úvodné zoznamovanie sa a predstavenie každého v takejto veľkej skupine. Preto sme kick-off rozdelili na 2 časti:

1.       Celý tribe – spoločný kick-off zameraný na tímové cvičenie

2.       V squadoch – v jednotlivých menších tímoch druhý deň

Nástroje

Ako hlavný nástroj komunikácie tieto tímy už aj doteraz používali MS Teams a preto sme navrhli robiť online Kick-off v tomto prostredí. Vytvorili sme vopred kanály- Channels pre menšie tímy, aby sme počas kick-off podujatia mohli pracovať v menších skupinách a rozdeliť sa. Prácu v tímoch odporúčam robiť  na nejakom virtuálnom whiteboarde ako je Miro alebo Mural, ale môže to byť aj zdieľaný dokument. Ja som fanúšikom Miro a ako by cvičenia mohli vyzerať si môžete aj stiahnuť ako PDF pre inšpiráciu. V úvode workshopu sme použili Mentimeter na vyvolanie diskusie.

Agenda

Zadefinovali sme okruhy tém, ktoré sme chceli riešiť s účastníkmi a rozdelili sme ich do skupín vopred:

 1. Vízia tribu
 2. Náš zákazník
 3. Náš produkt, ponuka
 4. Komunikácia a spolupráca v tíme
 5. Naše hodnoty a agilné hodnoty
 6. Cheerleaders – ktorí mali špeciálnu zábavnú úlohu 

Zadefinovali sme úlohu, výzvu pre každú skupinu. Na prácu v skupinách a dokončenie úlohy sme mali vyhradené 20 minút.

Celé znenie úloh a zadania si môžete stiahnuť tu pre inšpiráciu, je to po anglicky, nakoľko to bola medzinárodná skupina. 

Miro Príklad Kick-Off Stiahnuť

Kick-off sme odštartovali malou anketou na všetkých cez menti,com. Potom nasledoval príhovor nového Tribe leada a po krátkom predstavení cieľov sme sa hneď rozdelili do skupín, ktoré sme vopred zadefinovali.


Práca v skupinách

Každá skupina mala svojho lídra. Nechceli sme strácať čas nudnými manažérskymi prezentáciami. Mala som obavy, či bez nejakej prípravy vopred a za taký krátky čas čím sa skupiny vrátia späť a ako dopadne prezentácia spoločného výtvoru. Bola som príjemne prekvapená, čo všetko zvládli jednotlivé skupiny len za 20 minút. Každá skupina potom prezentovala za 3-5 minút, čo vzniklo v tíme.

1.       Vízia tribu – úlohou bolo nájsť rýchlo inšpiráciu na internete, či firemnej stránke a urobiť fotokoláž, ktorá by vyjadrovala víziu nášho kmeňa

2.       Náš zákazník – tu zadanie bolo vytvoriť tzv. Empathy map nášho zákazníka, popísať nášho zákazníka a zadefinovať jeho potreby

3.       Náš produkt, ponuka – Aká je pozícia nášho produktu, v čom je dobrý, jedinečný a kde naopak musíme sa zlepšiť. Výsledok cvičenia mohli účastníci vizualizovať vo forme SWOT analýzy.

4.       Komunikácia a spolupráca v tíme – Táto skupina mala za úlohu zadefinovať princípy a pravidlá na komunikáciu a spoluprácu.

5.       Naše hodnoty a agilné hodnoty – zmyslom tejto úlohy bolo porovnať firemné hodnoty a agilné hodnoty podľa agilného manifesta. Kde sa dopĺňajú, čo je spoločné.

6.       Cheerleaders – ktorí mali špeciálnu zábavnú úlohu, vymyslieť slogan nášho kmeňa, nájsť „hymnu“, zostaviť krátke fyzické cvičenie, nakoľko všetci pracujeme v dislokovaných tímoch väčšinou virtuálne a sedíme celý deň za počítačom.

Samozrejme za taký krátky čas sa nedalo ísť do hĺbky a všetko dokončiť. 

Zámerom bolo 

 • vyskúšať samoorganizáciu, 
 • podporiť kreativitu a 
 • hlavne všetkých vtiahnuť do zmeny.

Na kick-offe vznikla pozitívna energia a vznieslo sa toto úvodné stretnutie celého agilného tribu v dobrej nálade. Toto podujatie bolo samozrejme len začiatkom budúcej spolupráce a teraz je dôležité, aby v započatých zmenách, komunikácii zmien pokračovali. To čo sa na kick-offe vytvorili použijú ako základný kameň a budú s tým ďalej pracovať.

Práca v dislokovaných agilných tímoch

Formovaním nových agilných tímov často transformácia len začína. Nová organizačná štruktúra je len začiatkom, prvým krokom, nie finálnym cieľom zmien. Pracovať v dislokovaných tímoch je náročné a v tomto prípade ďalšou veľkou výzvou sú aj kultúrne rozdiely.  Sama som nedávno zažila, že práca v medzinárodnom dislokovanom tíme má svoje výzvy a svoje myšlienky som o tom zhrnula aj v tomto článku.

Facilitovať virtuálne podujatie pre takýto veľký tím je vždy riziko, ako budete stíhať s časom, či nezlyhá technika alebo ako bude prijaté a či sa účastníci dostatočne zapoja.

Stojíte pred podobnou výzvou? Ozvite sa a rada pomôžem.


Miro_Team_Kickoffpng