(Ne) digitalizácia ako prekážka práce z domu

Mám 2 kamarátky, ktoré robia v účtovníctve v štátnom sektore. Jedna v oblasti dopravy, druhá v školstve.

Radi by využili možnosť práce z domu, ale to nejde. Hlavnou prekážkou nie je chýbajúci notebook, ale to, že všetko spracúvajú v papierovej forme. Procesy sú definované na kolobehu papierových dokumentov medzi oddeleniami a spracovateľmi.

Digitalizácia dokumentov, údajov je nevyhnutnou podmienkou ich automatizácie a robotizácie. 

V súkromnom sektore, v priemysle aj v službách, digitalizácia bola už roky prioritou mnohých podnikov. V štátnej sfére a podnikoch je to značne pozadu.

Na projektoch digitalizácie a automatizácie procesov participujem už roky v role Lean konzultanta a procesného zlepšovateľa.

Na začiatku sa firmy sústredili na transakcie s vysokou frekvenciou a vysokou prácnosťou. Išlo sa po ušetrených hodinách a ľuďoch.

Táto COVID doba to zmenila tak, že úspora FTE už nie je hlavnou podmienkou. Dôležité je zabezpečiť hladký chod procesu aj v prípade výpadku ľudí (napr. ak sú v karanténe),

  • aby proces vôbec fungoval,
  • dal sa jednoducho vykonávať od hocikadiaľ,
  • bez nutnosti ísť do kancelárie alebo nosiť domov dokumenty.

Stratégia na digitalizáciu a procesnú automatizáciu sa mení a je poháňaná inými benefitmi ako to bolo v začiatkoch.

Je digitalizácia a automatizácia procesov pre Vás? Rozhodne sa nájdu príležitosti v každom sektore.
Ja pri práci s mojimi klientmi k tomu pristupujeme v štyroch fázach:
  1. Definovanie stratégie. Vychádzajúc zo súčasného stavu, priorít a prevádzkového modelu, pripravenosti infraštruktúry definujeme rozsah a priority, kde sa chceme zamerať, aké ciele chceme dosiahnuť, kde chceme vidieť biznis benefity.
  2. Posúdenie príležitostí. Pozrieme sa na procesy, analyzujeme dáta, pozorujeme aktivity, ideme do terénu, vyhodnotíme kde sú najväčšie príležitosti aj vzhľadom na komplexitu procesu.
  3. Pripravenosť procesu a organizácie. Podľa potrieb zdokumentujeme a zmapujeme kroky procesov, zjednodušíme ich, môže sa stať, že dochádza ku kompletnému redizajnu. definujeme novú cestu zákazníka a posúdime aj riziká.
  4. Rozvoj schopností. Automatizáciou procesov sa menia aj nároky na ľudí. Nastavujeme monitoring, školíme nástroje, pripravíme reporty, definujeme nový proces vrátane riadenie výnimiek.

Príležitostí na digitalizáciu a automatizáciu je stále dostatok. Vyžiadajte si konzultáciu: Kontakt

Stiahnite si RPA Workshop.


Diana Rusnakova Sluzby SK RPAjpg