Kedy dochádza k zmenám a akceptácii nových prístupov?

  • Keď ľudia stoja pred výzvou, ktorú nie sú schopní vyriešiť so súčasnými praktikami.
  • To čo doteraz fungovalo zrazu nefunguje.

Je k tomu ale potrebné aj priznať si túto situáciu a uvedomiť si ju. Odborná literatúra to nazýva aj urgencia zmeny. Často zlý stav vecí organizácie ignorujú, racionalizujú a lipnú na svojich pohľadoch.

Mnohé takéto organizácie tu už nie sú a história spätne vyhodnotila, že práve neschopnosť vidieť, sensing, je príčinou pádu mnohých úspešných firiem.

Zmena vyžaduje odvahu. Určitý čas môže nastať zmätok a chaos, opúšťame staré a nové ešte nie je úplne vyformované.

Nedá sa nikoho do zmien nútiť, vieme vytvárať len prostredie podporujúce túto zmenu.

Nie som veľký teoretik, ale skôr pragmatik. Mne sa osvedčili tieto postupy, nástroje:

1.       Vystúpiť zo svojej bubliny, pozorovať veci z pohľadu celku alebo z iného uhľa. Napríklad ísť na „návštevu“ iného oddelenia, ku klientovi, dodávateľovi, konkurentovi. Spytovať sa kde je moje slepé miesto? Čo nie som schopný vidieť zo svojej súčasnej pozície? Odkiaľ by som tam lepšie dovidel?

2.       Počúvať seba, zapísať si vlastné myšlienky a pocity. Nie je to o analyzovaní a prehnanom rozmýšľaní, ale skôr o uvedomení si vlastných postojov a pocitov k zmene. Reflektovať na svoj stav a východiskovú situáciu. – „mindfulness“. Akceptovať svoje pocity a myšlienky. Povzbudzovať druhých, aby tiež to skúsili.

3.       Vypočuť si druhých. Spraviť sériu interview s inými účastníkmi a aktérmi. Vťahovať ich do procesu zmeny a zohľadniť ich pohľad na problémy a výzvy organizácie. Vytvoriť priestor na dialóg a zdieľanie.


Ako agilný kouč v organizáciach, to sú kroky, ktorými často začínam zmeny. Pomocou cvičení a workshopov sa snažím vytvoriť nový zážitok a sprostredkovať iný pohľad na súčasný stav.

Spoločne sa pozeráme na veci z iného uhľa a reflektujeme na situáciu, začína sa dialóg.

Viac o sensing a presencing  v knihe Theory U od Otta Sharmera.


Theory_Upng