#AgileBites č.6 Mapa nie je terén

Mapa nie je terén.

  • Keď je plán dôležitejší ako realita.
  • Alebo je plánovanie dôležitejšie ako skutočný plán?

Myslím, že nikto nepochybuje o tom, že plánovanie je užitočné. Aj mapy sú užitočné.

Hádam budete súhlasiť aj s tvrdením, že slepo nasledovať plán je hlúpe, ak zistíme, že nefunguje a nastali zmeny na ktoré treba reagovať. Takisto slepo nasledovať mapu (alebo Google navigáciu) nás môže dostať do problémov.

Tradičný plán projektu je často len zbožné želanie a dátumy sú skôr očakávania manažérov ako reálne termíny.

Agilný prístup má pomôcť s komplexitou, neistotou, viacznačnosťou, meniaci mi sa požiadavkami. 

Často počujem nesprávne konštatovanie, že v agilnom riadení a scrume sa neplánuje a plánovanie nie je dôležité. Je to mýtus.

  • Kľúčom je spresniť plán v priebehu projektu, a nie všetko vopred.
  • Plánujte dostatočne podrobne, aby ste dosiahli ďalší prírastok hodnoty, produktu.
  • Zvyšok projektu odhadnite vo väčších kúskoch.

Nedávno sme začali pracovať s tímom v jednej výrobe, kde máme „prekopať“ výrobu jedného produktu a skrátiť čas výroby. Je to naozaj komplexná vec. Sme na začiatku a nepoznáme všetky premenné, príčiny problémov a netušíme aké bude riešenie. Robíme veci za plnej prevádzky v niekoľkých pod-tímoch. Nemáme podrobný plán, len sme si stanovili nahrubo míľniky a úlohy dopredu v dvojtýždňových cykloch.
Používame čiastočne DMAIC postup, ale v podstate v každom dvojtýždňovom cykle robíme takmer všetky aktivity aj súbežne, lebo to situácia vyžaduje.

  1. Define - Definuj problém
  2. Measure - Meraj aký veľký je problém
  3. Analyze - analyzuj príčiny problému
  4. Improve - Zlepšuj proces
  5. Control - Nastav kontrolu a vyhodnoť

Máme „mapu“ – ale pracujeme v teréne a meníme kurz podľa toho, ako odkrývame problém.

Je to OK.