Je plán dôležitejší ako realita alebo samotné plánovanie je dôležité. Scrum plánuje ináč. Nemať podrobný veľký plán je OK. Scrum sa vysporiada komplexitou a neistotou po svojom - snaží sa adaptovať v krátkych cykloch.

Čítajte viac