#AgileBites č.5 Začíname s denným scrumom

Keď to trvá dlhšie ako 15 minút niečo robíte nesprávne.

Začínate so scrumom a šprintami. Na školení ste sa učili, že denný scrum (alebo sa nazýva aj stand-up, huddle a pod.) by nemal trvať dlhšie ako 15 minút denne, no nejako sa neviete vtesnať do tohoto času a vaša „denná porada“ trvá oveľa dlhšie, 30 minút, možno aj hodinu.


Ako Agile Coach často riešim tento problém s novými začínajúcimi scrum tímami. tu je niekoľko tipov, ako denný scrum zlepšiť:

  • Po prvé: nebuďte na seba prísni. Ak ste doteraz fungovali iným spôsobom chvíľu to bude trvať kým si tím zvykne. Zrazu musia stáť, každý deň, a niečo povedať. Cítia sa nesvoj, v hlavách sa im preháňa otázka o čom to celé je? Možno aj nedôverujú, či dokonca sú proti takýmto novým praktikám.

Začiatky fungovania agilných tímov môžu byť ťažké, zvlášť ak ste fungovali na dlhých poradách raz za čas, kde hlavne hovoril vedúci tímu.

  • Po druhé: snažte sa NAOZAJ držať len 3 otázok, tak ako sa píše v Scrum guide. Diskusie si nechajte na potom, alebo zaraďteich,  len keď budete úspešní v zvládnutí 3 otázok.
Scrum je o niekoľko stabilných prvkov, ktoré je dobré disciplinovane dodržiavať a časom si nájdete a vytvoríte vlastnú verziu. Na začiatku ale nerobte odchýlku.

3 kľúčové otázky denného scrumu:

  1. Čo som urobil včera, čo pomohlo vývojovému tímu splniť cieľ šprintu?
  2. Čo urobím dnes, aby som vývojovému tímu pomohol splniť cieľ šprintu?
  3. Vidím prekážku, ktorá bráni mne alebo vývojovému tímu splniť cieľ šprintu?

  • Po tretie: dbajte, aby sa každý zapojil. Nemá to byť „výsluch“ vedený scrum mastrom. Ten tam dokonca ani nemusí byť. Je dobré, ak každý príde pripravený, predtým aktualizoval board a svoj pokrok a e to vizualizované.

Denný scrum nemá byť status meeting, ani veľká riešiteľská porada, je nástrojom transparentnosti. Denný scrum je kľúčový na kontrolu – inšpekciu a je hlavným nástrojom adaptácie.