#AgileBites č.27 Ako Dizajn a IT Vývoj produktu súvisia?

Ako Design Thinking a Agile Development súvisia?

Kde sa začína práca na produkte? Atraktívnou víziou produktu. Ktorá zas vychádza z pozorovania a pochopenia starostí zákazníka, z poznania bolestivých miest, odhalenia potrieb a biznis príležitostí.

Tu niekde je priesečník medzi Design Thinkingom a Vývojom. User Story mapping môže byť tým nástrojom, ktorý tieto dva svety prepojí a nadviaže sa dialóg.

Áno môžete začať vývoj aj na základe Excel zoznamu funkčných požiadaviek, ktoré napríklad dostanete od obchodníkov. Niečo úplne iné je ale porozumieť zákazníkom, užívateľom, vcítiť sa do ich problémov a pochopiť ich motivácie a na základe toho robiť vývoj.

Story mapping môže byť nástrojom, ktorý má facilitovať túto diskusiu medzi dizajnom a vývojom.

Takže dizajn proces a vývoj na seba krásne naviažu a výsledok je spokojný zákazník. Nie sú to dva konkurenčné prístupy, ale sa dopĺňajú.