#AgileBites č.20 - Vytvorte si „Guild“

Vytvorte si „Guild“ – komunitu, spolok ľudí s rovnakými profesijnými záujmami.

Guild slúži na zdieľanie skúseností, znalostí a praktík. Cieľom je zlepšiť sa vo svojom odbore, profesii, „remesle“, vo svojej role.

Agilná organizácia je učiaca sa organizácia. Guild je forma ako sa zlepšiť vo svojej role ako napr. product owner, scrummmaster, tester, vývojár, SW architekt a pod. ale nie je to obmedzené len týmto oblastiam. Komunity sa môžu vytvárať okolo rôznych iných odborných témach.

Verím tomu, že keď ste skutočný profesionál, tak sa chcete rozvíjať, učiť sa a zlepšovať svoje schopnosti. Hlavným účelom účasti v guilde je

·         je výmena skúseností,

·         získavanie nápadov,

·         zdieľanie vedomostí,

·         vytváranie zručností,

·         porozumenie ťažkostiam,

·         diskusia o praktikách.

Kedy viete, že váš guild- komunita funguje dobre? Keď opúšťate stretnutie s pocitom, že ste sa niečo užitočné naučili, čo vám pomôže byť lepším odborníkom.

Guild nie je platforma na diskusiu o konkrétnych projektoch, či problémov tímov alebo o prevádzkových záležitostiach.

Má byť účasť dobrovoľná, či povinná? 

Nemôžeme nikoho nútiť učiť sa, motivácia musí byť vnútorná, ale ak je to u vás nový formát, tak sa mi osvedčilo k prvým stretnutiam ľudí „prinútiť“ a pomôcť im naštartovať guild. Ak uvidia hodnotu v stretávaní sa a výmene skúseností, tak potom to pôjde aj samo.