#AgileBites č.19 Práca v distribuovaných tímoch

Je osobný rozhovor a osobný kontakt najlepším spôsobom odovzdávania informácií tímu? Ako funguje agilita, ale aj kreativita a celkovo spolupráca v distribuovaných alebo dislokovaných tímoch?

Uprednostnenie osobnej komunikácie je jedným zo základných princípov agilného manifesta. Neposielajme emaily, ak máme možnosť osobne informáciu odovzdať.

Mnohé tímy v tomto roku nútene museli prejsť z fyzického do online sveta. Väčšina firiem, ak aj doteraz nebola zvyknutá pracovať s online a video nástrojmi, relatívne rýchlo sa naučili viesť svoje meetingy a rituály cez kameru, či používať rôzne online boardy na vizualizáciu práce. 

Na úrovni postupov a praktík pozorujem, že sa tímy s novou skutočnosťou vyrovnali rýchlo a mnohí dokonca vyhlasujú, že produktivita nielenže neklesla, ale dokonca rástla. Začali hľadať výhody, netreba cestovať, ušetria na strave, vybavia pri tom drobné domáce práce a pod. Pracovať distribuovane ako tím, ale je viac ako len používať tie správne nástroje.

Nedávna vlastná skúsenosť, kde som začala pracovať v novovzniknutom distribuovanom tíme ma donútila hlbšie sa zamyslieť nad touto problematikou. Vidím, že aj napriek zapnutým kamerám dochádza k rôznym väčším a menším nedorozumeniam, šumu v komunikácii, nečitateľnosti postojov cez obrazovku.

Nefunguje poriadne Inspect & Adapt, lebo jednoducho sa prenesie len časť informácií. Keďže sme nový tím a nemáme predchádzajúcu skúsenosť spolupráce, taktiež chýba aj dostatočná dôvera v tíme. Byť agilný vyžaduje transparentnosť, ktorá neexistuje, pokiaľ si členovia tímu navzájom nedôverujú, a rozvoj dôvery si vyžaduje čas strávený spoluprácou.

Cítim, že veci, ktoré by sme si mohli ľahko vydiskutovať, keby sme boli v jednej miestnosti, ostávajú dlhšie nevyriešené.

Čo s tým?

  • Venujte dostatok času budovaniu a udržiavaniu osobných vzťahov v tíme.
  • Ak je možnosť aspoň čiastočne sa stretnite a riešte veci osobne.
  • Vytvorte páry a menšie skupiny, kde spoločne budete pracovať na úlohe.
  • Spomaľte, ak vidíte, že veci nefungujú dobre.

Skvelý tím je viac ako len súčet jednotlivcov a vyžaduje čas. Agile môže pracovať v distribuovanom prostredí, ale je to veľa práce. Viac práce, ako by ste čakali, ak ste to nikdy predtým nerobili.

Dajte vedieť, čo funguje u vás.