#AgileBites č.17 3 časté chyby pri dizajne agilnej organizácie

Mnohé agilné transformácie organizácií sa začínajú veľkými organizačnými zmenami, re-dizajnom kľúčových tímov, oddelení, ba až celej organizácie.

Agilné organizácie sú založené na relatívne malých multi-disciplinárnych tímoch a mnohé súčasné korporácie sú veľké molochy svojimi oddeleniami a manažérmi na rôznych úrovniach.

Preto ako prvý krok sa často zvolí stratégia úplne zmeniť organizačnú štruktúru. Aj ten najlepší úmysel bohužiaľ nie vždy dobre dopadne.  

V praxi sa stretávam týmito troma častými chybami pri dizajne agilných organizácií: 

  1. Dizajn novej organizácie tvorí len top manažment, nie sú zapojení ostatní kľúčoví zamestnanci. Manažment často sa mylne domnieva, ako ich organizácia funguje, dokonca poriadne ani nevedia čo jednotlivé tímy robia. Nepoznajú dostatočne súčasné každodenné problémy tímov, ani do hĺbky kto s kým interaguje. Tieto ich nedostatočné znalosti potom často vedú k dizajnu, ktorý sa v praxi ukáže nefunkčný a musí sa znova zmeniť. Ďalšou nevýhodou je, ak dizajn agilnej organizácie tvorí len top manažment, že zamestnanci sa necítia byť súčasťou, že ich názor sa ignoruje, dokonca je nevítaní. takáto atmosféra samozrejme vytvára už od začiatku zlé podmienky na implementáciu novej organizačnej štruktúry.
  2. Snaha pri tvorbe organizácie o prílišnú dokonalosť, konsenzus, aby všetci boli happy. Niektoré organizácie sa venujú dizajne svojich nových tímov celé mesiace za zatvorenými dverami. Zvažujú rôzne varianty, čo sa odsúhlasí jeden týždeň, druhý týždeň už neplatí. Myslia si, že ak dosť dlho a podrobne sa mu venujú vymyslia "najlepší" dizajn. No treba si uvedomiť, že mapa nie je terén, nevieme vymyslieť a zakomponovať taký dizajn, ktorý by vyriešil všetky problémy a zohľadnil všetky požiadavky. Preto odporúčam nehútať nad novým dizajnom celé mesiace, ale čo najskôr otestovať. Verifikovať v praxi, nasadiť čo najskôr a za pochodu riešiť detaily podľa potrieb. Dohodnúť sa na veľkých veciach a otázkach a detaily nechať na samotné tímy. Nechajte im určitú voľnosť adaptovať sa na základe reálnej skúsenosti. Ďalšie míting a podrobné PowerPointy nám nepomôžu vytvoriť lepšiu organizáciu.
  3. Nevyjasnenosť prečo to vlastne robíme, čo chceme zlepšiť, čo nám to má priniesť. Ak nevieme, prečo to robíme, sú nejasné súčasné problémy organizácie a chýba jasná vízia, ako nám má pomôcť nová štruktúra organizácie, tak sa asi len ťažko vymyslí, niečo naozaj efektívne. Nielenže to sťažuje dizajn, predlžuje jeho schválenie pred implementáciou, ale sa aj ťažko overuje, čo nám zmena priniesla. Nestačia všeobecné ciele a dôvody na re-dizajn organizácie, ako: chceme rásť, chceme byť rýchlejší a pod. Sú vágne a nedostatočne uchopiteľné. Je nevyhnutné prepojiť agilný re-dizajn organizácie s celkovou stratégiou. Ak takáto stratégia chýba, tak musí predchádzať zmenám organizačnej štruktúry.
Niekedy sú očakávania vložené do agilnej organizácie príliš vysoké. Manažment si myslí, že agilný dizajn nám „vylieči“ všetky naše choroby. I keď problémy sú iného charakteru.

Taktiež je dôležité zmenám nechať čas „vyzrieť“ utriasť sa, aby sa nestalo, že sa púšťate do kola organizačných zmien a tá predošlá sa ešte nestihla plne preukázať, či funguje, Formovanie nových tímov a rolí vyžaduje svoj čas.  

Téme dizajnu agilných organizácií sa budeme venovať aj na workshope 10.septembra. Prihláste sa čo najskôr.