#AgileBites č.16 Aká je rola lídra v agile?

Nedávno sme mali výmenu myšlienok ohľadom servant leadershipu. To ma inšpirovalo k tomuto postu.

Ak chceme vybudovať skutočne samo-riadiace tímy, kde už nie je potrebné dávať každodenné pokyny a kontrolovať plnenie úloh, tak sú vôbec potrební ešte manažéri a lídri takýchto agilných tímov?

V Scrume napríklad tím sa sám rozhodne ku ktorým výsledkom a úlohám sa zaviaže a stanoví si cieľ, čo chce dodať. Na konci šprintu vyhodnotí spolu so stakeholdermi dosiahnutie týchto cieľov.

Čo potom má robiť bývalý líder tímu?

Áno, niektoré veci v agilných organizáciách musí prestať robiť, ale sú tu oblasti, ktoré sú stále relevantné:

  • Definovať strategické smerovanie
  • Odstraňovať prekážky tímu
  • Dávať vstupy Vlastníkovi produktu
  • Koučovať Scrum mastra
  • Riadiť rozpočet a financie tímu
  • Zabezpečiť prevádzkové potreby tímu

Ak ste líder tímu a prechádzate agilnou transformáciou skúste si spraviť cvičenie:

  1. Spíšte všetky svoje aktivity, úlohy, zodpovednosti, čo teraz robíte alebo by ste mali robiť na post-it note
  2. Potom ich rozdeľte na 2 skupiny: v súlade s agile /scrum – v konflikte alebo nepotrebné
  3. Diskutujte o tom v tíme, akú podpora je užitočná, čo pomáha samo-organizácii a čo naopak nie

Lídri sú jednoznačne potrební aj v agilných a scrum tímoch, ale štýl a typ interakcií sa mení.

Chcete sa naučiť viac o Agile a Scrum - pozrite si školenie Agile/ Scrum základy.