#AgileBites č.15 Kanban metriky

Poznám veľa tímov, čo zaviedli Kanban tabuľu, ale len málo tímov naplno využíva Kanban vrátane metrík.

Nemyslím tu Kanban z Lean výroby na riadenie zásob, ale Kanban v agilných tímoch ako alternatíva ku Scrumu alebo v kombinácii s ním.

Mnohé tímy ostali v štádiu, že prácu na Kanban boarde vizualizujú a rozdelili na 3 stĺpčeky: Plan, In progress, Done a pod. posúvajú kartičky. Aj to je už niekedy veľký krok a pomáha zviditeľniť stav a lepšie reagovať.

kanbanjpg

Ak vás to neuspokojuje, a chcete prácu s Kanban posunúť na vyššiu úroveň, tak vyskúšajte zaviesť aj metriky Kanban:

  1. Work in Progress (WIP) – počet rozpracovaných úloh alebo položiek
  2. Throughput – priepustnosť procesu, počet položiek za jednotku času
  3. Cycle time – čas cyklu – trvanie kým úloha, položka prejde procesom
  4. Work Item Aging – vek alebo starnutie položiek

Metriky vám môžu pomôcť proces a spoluprácu zlepšiť a viete aj konkrétne odmerať ako sa zlepšujete z týždňa na týždeň. Taktiež fungujú ako systém včasného varovania a nie je to založené len na pocite, či intuícii, ale na konkrétnych číslach.

Používate niektoré metriky? Aké sú vaše skúsenosti? Budem rada, ak sa o to podelíte tu alebo v súkromnej správe.

Viac o Kanban metrikách v článku na webe.