Škaredosť organizácie a agilná transfromácia

Niekde som čítala dobrú radu, že ak nie ste pripravení vidieť „škaredosť“ organizácie, nezačínajte s agilnou transformáciou.

Veľké zmeny väčšinou odhalia v organizáciách 

  • nefunkčné procesy a vzťahy, 
  • slabosti leadershipu a 
  • nezdravé kultúrne zvyklosti. 

Pri zmene na samo-organizované tímy a nové spôsoby práce ste konfrontovaní so všetkým, čo ani doteraz nefungovalo dobre, ale možno to nebolo také očividné.

Agilná transformácia nie je len o nových nástrojoch a praktikách, nestačí premenovať role alebo namontovať bielu tabuľu, či implementovať Jiru. Agilná transformácia je o zmene prístupu, myslenia a mení kultúru vo firme. Ak tak nie je, tak je to len naoko.

HR môže byť dôležitým podporovateľom týchto zmien alebo sa len prizerať. Môže sama vyskúšať vo vlastných radoch tieto nové prístupy a ísť príkladom. Agile HR je aj témou workshopu, kde spolu budeme hľadať cesty ako HR môže podporiť agilitu organizácie a akú rolu v zmenách môže zastávať.