Pracovné štandardy a postupy slúžia na to, aby činnosti boli vždy vykonávané rovnakým spôsobom a kvalitou, bez ohľadu na osobu a čas. 9 Princípov ako na definovanie pracovných štandardov a postupov, aby prinášali úžitok.

Čítajte viac