#AgileBites č.3 Kde a kedy NIE JE vhodné implementovať SCRUM?

Sú nejaké prípady, kedy nie je vhodné scrum implementovať?

Túto otázku som dostala nedávno na Linkedine a skúsim na ňu jednoducho odpovedať. Výhody scrumu sa prejavia len pri správnej implementácie. Ak sa použije v nesprávnom prostredí a tíme budete sa len trápiť. V takýchto prípadoch potom počujem, že " scrum nefunguje", ale problém bol niekde inde, napr. aj pri výbere vhodného agilného prístupu.


Scrum je jednoduché na pochopenie, ale veľmi náročné na implementáciu. Kým prvé kroky urobíte relatívne rýchlo, tak vytúženú agilitu na úrovni celej organizácie trvá dosiahnuť aj niekoľko rokov a vyžaduje veľké nasadenie a výdrž.

Scrum je na riešenie komplexných problémov a dodanie produktu iteratívnym spôsobom – postupne v tzv. šprintoch. Pôvodne tento procesný rámec (nie metodika) bol vytvorený pre vývoj softvéru, teda vychádzal zo špecifík a potrieb IT vývoja. Dnes sa používa v rôznych odvetviach aj za hranicami IT.

Scrum je len jeden z tzv. agilných praktík, je ich ďaleko viac. Všetky tieto prístupy sú založené na podobných princípoch  a hodnotách a označujú sa aj pod pojmom „agilný dáždnik“.

Agilny dazdnikpng

Kedy nie je vhodné používať scrum?

1.     Keď tím opakovane vyvíja a dodáva ten istý typ produktu, je relatívne nízka komplexita, vedia predpovedať zmeny a je minimum neurčitosti. V takých prípadoch snažíme sa o štandardizácii procesov skôr.

2.     Ak produkt, riešenie nie je vhodné dodať iteratívnym, postupným spôsobom. Často sa tu ako príklad uvádza napr. stavba domu a pod. (ale dá sa aj tu polemizovať)

3.     Keď nie sme schopní zostaviť relatívne stabilný tím alebo členovia tímu nemajú dostatočnú alokáciu.

4.     Ak organizácia nie je ochotná sa zmeniť ako celok. Implementácia scrumu vyžaduje zmeny v rolách, zodpovednostiach, v rozhodovaní aj v hodnotách.

5.     Tam kde nie je jednoznačne identifikovateľný produkt, riešenie alebo služba, ale ide skôr o jednorazový projekt  alebo prevádzkové aktivity


Nie ste si istý, či agile a scrum je niečo pre Vás? Dohodnite si nezávislú bezplatnú konzultáciu, kde sa pozrieme na Váš biznis a jeho potreby. Kontakt