#AgileBites č.23 - Agilné riadenie portfólia projektov

Je koniec roka a mnohé organizácie si plánujú portfólio projektov na budúci rok.

Ako dlhodobo plánovať v agilných tímoch a organizáciách?

Klasické ročné plánovanie a revízia portfólia projektov je časovo náročný proces. Rôzne tímy celé týždne zbierajú rôzne vstupy a snažia sa predpovedať budúcnosť.

Nakoniec si väčšinou naplánujú viac ako je kapacitne možné, projekty spustia neskoro a nestihnú dokončiť v plánovanom čase.

Manažéri aj napriek detailným číslam a analýzam sa cítia neistí robiť závažné rozhodnutia.

Riadenie strategického portfólia projektov vyžaduje zosúladiť kapacity, projekty aj výsledky, a nie je to ľahké.

Agilný prístup k riadeniu projektov

1. Nestrácajte čas analýzami celé týždne, v komplexnom prostredí je nemožné predpovedať budúcnosť. Pracujte len s primeranými dátami.

2. Zafixujte krátkodobé kapacity napríklad na najbližší štvrťrok a nežiadajte podrobné predpovede na niečo, čo sa bude robiť v druhom polroku. V tomto smere OKR - Objectives and Key Results poskytuje dobrý rámec a štruktúru.

3. Robte častejšie prioritizácie a nebojte sa robiť ťažké rozhodnutia niečo nerobiť. Tlačiť veci, ktoré sú nereálne vzhľadom na kapacity nemá zmysel a vedie k plytvaniu vo forme nedokončených projektov.

Agilita znamená aj maximalizovať množstvo neodvedenej práce.

4. Merajte dodanú hodnotu, potenciál, nie použité kapacity ako hlavný ukazovateľ.

Viac o riadení portfólia projektov a PMO - Project Management Office.