#AgileBites č.14 Scrum alebo radšej Kanban?

Máme robiť Scrum alebo radšej Kanban?

Popísať rozdiely medzi týmito 2 rôznymi systémami nevojde do jedného postu. Dôležité je ale povedať, že aj keď postupy za jednotlivými prístupmi sú odlišné, princípmi za nimi sú značne rovnaké: 

 • zníženie plytvania, 
 • zlepšenie toku práce, 
 • transparentnosť a 
 • schopnosť adaptácie.

Kanban nie je taký ucelený procesný rámec ako Scrum, je to skôr nástroj založený na vizualizácii a niekoľkých pevných princípoch.

 • V Kanbane nie sú žiadne šprinty, žiadne iterácie a timeboxy.
 • Hodí sa viac na prácu, kde nie je nejaký dlhodobý konkrétny cieľ, ale ide skôr o operatívne činnosti a/ alebo kde priority sa neustále menia.
 • Kým v scrume máme jasne definované role pri používaní Kanbanu takéto role v tíme nie sú definované.
 • Kanban sa dá použiť na vizualizáciu a zlepšenie toku práce bez ohľadu na metodológiu použitú pri práci.
 • Kanban je o vizualizácii vašej práce, obmedzení rozpracovanej práce a maximalizácii efektívnosti.
 • Kanban je veľmi vhodný aj pre prácu, kde nie je veľké množstvo položiek Backlogu a práca sa objavuje ad hoc.
 • Kanban má odlišné metriky ako Scrum
 • Kanban sa zameriava na skrátenie času potrebného na dokončenie projektu alebo úloh.
 • Kanban môžete používať aj v kombinácii so Scrumom.

Ak máte veľa rozpracovaných úloh a nemáte dobrý prehľad o ich stave, tak sa oplatí preskúmať tento nástroj a princípy na ktorých je založený.

Chcete sa naučiť používať Kanban a podrobne sa oboznámiť princípmi za ním - pozrite sa na Kanban školenie.

kanbanjpg