#AgileBites č.11 Význam transparentnosti

Čo znamená transparentnosť v Agile?

Možno ste už zažili situáciu, keď ste ako tím pracovali na nejakej úlohe a kolega mal dodať nejakú časť práce. Keď ste sa ho pýtali, ako na tom pokračuje, zakaždým vám na porade povedal, že robí na tom a že to včas dodá.

Napriek tomu, keď to mal odovzdať, tak zrazu vám o 2 týždne oznámil, že to nebude hotové a bude pár dní meškať, lebo mu do toho niečo dôležité prišlo. Vy ste len neveriacky krútili hlavou, ako je to možné, veď vždy vám tvrdil, že na tom pracuje a bude to včas hotové.

Je to jedna z typických situácií, kde je okrem iného problém aj s transparentnosťou.


Transparentnosť je jedným z troch pilierov agilného empirického prístupu popri kontrole a adaptácii.

Transparentnosť znamená v agilnom svete aj to, že proces, stav úloh, musí byť viditeľný, pochopiteľný pre všetkých, čo na tom spoločne pracujú a sú spolu-zodpovedný. Znižuje to riziko a umožňuje včas riešiť prekážky a problémy.

Preto scrum a agilné tímy robia krátke denné stretnutia, kde veci zviditeľňujú, aby mohli preplánovať a urobiť potrebné opatrenia. Potom sa takéto niečo nemôže stať. Mnohokrát ľudia niekedy aj nevedome zadržiavajú informácie, že meškajú, že majú obavy, že nestíhajú a potom prichádzajú podobné prekvapenia na poslednú chvíľu.

Transparentnosť znamená, že stav vecí, procesu je jasne komunikovaný a včas, je dostupný tímu. Transparentnosť pomáha robiť lepšie rozhodnutia.

Toto je už môj jedenásty článok AgileBites. Ak máte nápad na tému, otázku ohľadom agile a scrum - napíšte mi.