#AgileBites č. 7 Ako Lean a Agile súvisia

Lean a Agile ako súvisia?

Túto otázku dostávam často od ľudí, čo pochádzajú skôr z toho Lean sveta a s Agile sa len oboznamujú. Aj u mňa to tak bolo, nie som SW developer, ani IT-čkár. K agile som sa dostala cez Lean a zlepšovanie procesov aj zlepšovanie procesu projektového riadenia.

Lean a Agile sa mnohým zdá ako taký „buzzword“, máme Lean výrobu, Lean služby, Lean Startup, Lean Analýzy, Lean Six Sigma....Agile Transformation, Agile Coach, Business Agility, Agile Team.... Kto sa v tom má vyznať? J

Áno, Lean a Agile majú veľa spoločného. Scrum ako najpoužívanejší procesný rámec v agilnom svete čerpá mnoho z Lean princípov od Toyoty a od jeho slávneho inžiniera Taiichi Ohno.

Lean ≠ Agile, ...ale sa vzájomne dopĺňajú.

Lean je systémový prístup a pochádza z výroby (Lean Manufacturing), ktorý sa zameriava na tok hodnoty a na elimináciu plytvania v procese.

Agile sa vzťahuje na súbor hodnôt a zásad stanovených v Agilnom Manifeste. Manifest bol reakciou na projektové metodológie na vývoj SW, ktoré neprinášali želanú hodnotu zákazníkovi.

Porovnanie týchto dvoch prístupov by možno vydalo aj na menšiu knihu. Tu sú tie základné podobnosti medzi nimi z môjho pohľadu:

1.     Dôležitosť tvorby hodnoty (viac ako zameranie na množstvo vykonanej práce)

2.     Neustále zlepšovanie a učenie sa (Kaizen, Retrospektíva)

3.     Angažovanosť a zapojenie zamestnancov ( Rešpekt ľudí)


Lean_Agilepng