Odborné školenia a workshopy

Vyberte si školenie z oblasti Agile a Scrum, Lean Six Sigma a zlepšovanie procesov alebo Riadenie zmien

Aktuálne workshopy a webináre

Príklady a ponaučenia - Agilná transformácia

Za posledné 2 roky som sa zúčastnila dvoch veľkých agilných transformácií organizácií. Rada by som sa podelila o lekcie, ktoré tieto projekty mi priniesli a zdieľala, čo sa počas týchto projektov osvedčilo a čo naopak nefungovalo. Štvrtok 4.2.2021

Agilné HR

Ako HR môže podporiť agilnú transformáciu organizácií? Ako môže byť samotné HR viac agilné? Na 2-hodinovom online  workshope budeme spoločne hľadať odpovede na tieto otázky a definovať možné riešenia pre vaše firemné prostredie. Piatok 22.01.2021

OKRs - Úvod

OKRs - Objectives and Key Results je systém na stanovenie strategických cieľov a ich hodnotenie.Pomáha zladiť smerovanie organizácie naprieč oddeleniami. Na workshope si osvojíte základy a ako zaviesť OKRs. 15.02.2021

Agile & Scrum

Agile a Scrum základy

Prevediem Vás všetkými dôležitými elementami agilného a Scrum prístupu k riadeniu projektov, vývoju produktov a služieb. Prejdeme si udalosti a role v agile, naučíme sa plánovať prácu a projekt, ako vizualizovať výsledky a riadiť výkon na každodennej báze. Naučíte sa aký je rozdiel medzi šprintom a Kanban spôsobom riadenia toku úloh a požiadaviek.  Prejdeme si aj najčastejšie modely na agilné riadenie v multi-tímovom a multi-projektovom prostredí a ako zmeny implementovať v organizácii. Praktické príklady a cvičenia.

Kanban ako agilný nástroj

Základné školenie Kanban ako agilný nástroj vás oboznámi základnými princípmi ako Kanban používať v agilných tímoch, kedy je vhodné používať tento nástroj a ako správne používať na zvyšovanie produktivity tímu. Naučíte sa ako môžete používať 4 metriky Kanbanu na meranie výkonu tímu a zlepšenie toku hodnoty a práce. Kanban je vynikajúci nástroj na vizualizáciu práce, či už chcete využívať na individuálnej alebo tímovej úrovni. 

Scrum tímy a riadenie práce

Kľúčom k zavedeniu agilných prístupov v riadení projektov sú malé agilné a scrum tímy, ktoré sú samo-organizované a multi-znalostné. Ako vytvoriť takéto tímy a naštartovať ich prácu? Ako merať úspech tímu a nastaviť ich neustále zlepšovanie a učenie sa? Kto riadi projekt v Agile ak neexistuje rola projektového manažéra? Nastavíme spoluprácu v agilnom scrum tíme a spolu zadefinujeme víziu tímu smerom k vysokej výkonnosti.

Typické situácie kedy školenie využijete
  • Chcete si osvojiť základy Scrum a Agile prístupu
  • Vnímate Agile ako pojem a chcete pochopiť, čo to znamená prakticky.
  • Hľadáte alternatívu k tradičnému riadeniu projektov 
  • V rámci vašich projektov sa často menia požiadavky zákazníka a vy na to nie ste schopní pružne reagovať.
  • Vaša spoločnosť zavádza Agilné riadenie projektov, ale s tým nemáte skúsenosti.
  • Chcete prehĺbiť vaše znalosti o Agile

Objectives and Key Results - OKRs

OKRs- Ciele a kľúčové výsledky je  rámec, systém pomocou ktorého organizácie:
 • komunikujú svoju stratégiu,
 • definujú zameranie a želané výsledky,
 • zvyšujú transparentnosť a
 • zosúlaďujú svojich zamestnancov a tímy
Webinár je pre vedúcich agilných tímoch, lídrov, manažérov, ktorí hľadajú systém na definovanie cieľov a zosúladenie aktivít naprieč celou organizáciou.
OKRs je často používaný systém práve v agilných organizáciách nakoľko umožňujú prispôsobiť sa meniacim podmienkam a zvýšiť angažovanosť zamestnancov.

Workshop Agilné HR

Ako HR môže  podporiť agilnú transformáciu organizácií? Ako môže byť samotné HR viac agilné?  Na jednodňovom workshope budeme spoločne hľadať odpovede na tieto otázky a definovať možné riešenia pre vaše firemné prostredie. Workshop je vhodný pre všetkých z oddelenia HR, ktoré chcú agilitu a jej výzvy viac pochopiť a prakticky pristupovať k agilnej transformácii.

Lean & Procesy

Štíhla LEAN organizácia

Ako zvýšiť výkonnosť firmy, zlepšiť zákaznícku skúsenosť, skrátiť dodacie lehoty, či znížiť plytvanie v procesoch a náklady? To sú témy, ktorými sa zaoberáme na Lean a Six Sigma školeniach. Pomocou štruktúrovaného tzv. DMAIC prístupu problém definujeme, hľadáme koreňové príčiny, cez dáta analyzujeme problémy a nastavujeme zmeny a nové riešenia. Školenie je vysoko praktické a je ideálne ak si prinesiete konkrétny procesný problém, ktorý práve riešite.

Štandardizácia pracoviska a 5S

Štandardizované a štruktúrované pracovisko je prvým krokom k efektívnej výrobe či dodávke služieb. Usporiadané a čisté pracovisko je základným predpokladom výkonného podniku. Naučíme sa ako štandardy definovať tak aby neboli zbytočnou administratívnou záťažou ale naopak pomohli postupy zjednotiť a zjednodušiť.
Na praktickom workshope prejdeme konkrétne pracovisko a upravíme aby bolo viac funkčné.

Robotická automatizácia procesov RPA

Školenie vás oboznámi so základným rámcom ako pristupovať k robotickej procesnej automatizácii. Prevedie vás krok za krokom celým procesom implementácie, od stanovenia stratégie, cez identifikáciu správnych procesov pre automatizáciu, ako pripraviť ľudí a organizáciu na zmenu a správne nastaviť nový prevádzkový model. Dozviete sa aj ako začať identifikovať príležitosti na robotizáciu procesov.

Typické situácie kedy školenie využijete
 • Nie ste spokojný s dodacími lehotami, ktoré máte voči svojim zákazníkom
 • Chcete znížiť náklady na výrobu alebo službu
 • Máte veľa reklamácií a sťažností zákazníkov
 • Nestíhate kapacitami pokryť dopyt
 • Radi by ste automatizovali procesy a neviete kde začať
 • Chcete štandardizovať procesy a zjednotiť postupy

Change Management

Design Sprint workshopy

Design Sprint a workshop 4 až 5-dňový proces na rýchle riešenie veľkých problémov v tíme

Slúži na vytváranie nových produktov alebo vylepšovanie existujúcich.

Design Sprint skráti potenciálne mesiace práce na niekoľko dní.
Spolu-tvorba v tíme, ale bez zbytočných debát.
Získate veľa rôznych riešení za veľmi krátky čas.

Leadership pri riadení zmien

Vedenie - Leadership pri zmenách je kľúčový. Nastavuje sa vízia zmeny, stratégia dosiahnutia cieľov, komunikuje sa interne a externe. Úloha lídra zmeny je náročná a determinuje úspech zmeny. Na školení sa budeme venovať témam ako zmeniť myslenie, postoje účastníkov a zamerať sa na akciu, činy a dosiahnutie výsledkov. Ako ísť príkladom a motivovať ostatných, aký je rozdiel medzi zodpovednosťou a podporou. Ako sa vyhnúť obviňovaniu a vytvárať prostredie podporujúce zmeny.

PMO a riadenie projektového portfólia

Projekty sú dôležitým prostriedkom na dosahovanie strategických cieľov.
Project Management Office (PMO) a štandardy pre riadenie portfólia
projektov pomáhajú efektívne využívať interné ľudské zdroje a financie a
sú akcelerátorom pri zvyšovaní kvality projektového riadenia.
Na školení sa oboznámite osvedčenými postupmi v riadení portfólia projektov a vytvoríte vlastný plán na založenie a zlepšovanie vášho PMO a projektovej kultúry.

Riadenie zmien

Či už ide o zmenu IT systému, zavedenie nového procesu, zmenu organizačnej štruktúry, zavedenie nového nástroja alebo zlúčenie spoločností, všetky sa vyznačujú tým, že majú dopady na ľudí, zamestnancov, zákazníkov.  Riadenie zmien sa zameriava práve na túto ľudskú stránku a zapája účastníkov zmeny pre lepšie dosiahnutie výsledkov. Riadenie zmien je systematický prístup k zvládnutiu zmeny a zníženiu odporu k zmenám a získaniu podpory od účastníkov zmeny.

Typické situácie kedy školenie využijete
 • Zažívate odpor pri zmenách a chcete získať väčšiu podporu v tíme pre zmeny
 • Hľadáte možnosti ako systematicky zmenu naplánovať a vykonať
 • Chcete merať úspešnosť zmien a či idete správnym smerom
 • Potrebujete definovať víziu zmeny a lepšie komunikovať ju zamestnancom
 • Zmena bolí a strácate energiu, ako zmeniť myslenie a správanie?
 • Radi by ste vytvorili tím zmeny a získali ďalších stakeholderov na svoju stranu

Požiadajte o ponuku