Workshop - Ako riadiť ľudskú stránku zmeny

Na reálnom príklade spolu budeme riešiť rôzne možnosti ako riadiť zmeny v organizáciách a na projektoch, aké nástroje nám môžu byť nápomocné. Budeme diskutovať o vašich konkrétnych výzvach a spolu hľadať vhodné prístupy ako zapojiť ľudí do zmeny.

Získate prehľad na čo sa change management zameriava a vyskúšate v praxi niektoré nástroje na riadenie ľudskej stránky zmeny.

Pre koho

 • Organizácie prechádzajúce zmenami a transformáciami
 • Lídri a vedúci zamestnanci, ktorí riadia zmeny
 • HR odborníci, ktorí facilitujú zmeny
 • Projektoví manažéri

Ciele workshopu

 • Zlepšiť sa v riadení zmien použitím konkrétnych nástrojov
 • Aplikovať princípy riadenia zmeny na reálnom príklade
 • Predstaviť Change management ako systém a disciplínu


Cena a podmienky 4-hodinový workshop

 • Cena: 149 EUR bez DPH/ osoba 
 • Miesto: Bratislava, Klariská - Inspiration space
 • Počet účastníkov: Min. 4 - Max. 8
 • Termín: Podľa dohody
 • Trvanie: od 13 do 17h
Prihláška

Viac o Change Management