Veľké upratovanie - Agilná hra online

 

Agile game - Veľké upratovanie
online

Komplexná online agilná hra, kde sa naučíte definovať úlohy a písať user stories, vytvoriť backbone – kostru projektu a prejsť celým cyklom agilného projektu od definovania cieľa, cez šprinty a denné standupy až po review a retrospektívu tímu.

Trvanie: 3 až 8 hodín. 

Formát: online cez Miro bielu tabuľu, Zoom alebo MS Teams.
Cena: 500 EUR bez DPH/ 3 hodiny/ 1 skupina do 10 ľudí

Táto agilná hra vznikla zo spolupráce s Dušanom Karáčom skúseným scrum mastrom. 

Po spoločnom projekte na agilnej transformácii sme videli význam hier a gamifikácie pri zmene organizácie a pri implementácii agilných a scrum frameworkov do praxe. 

Chceli sme mať vlastnú originálnu tréningovú hru, ktorá jednoduchým spôsobom priblíži túto tému pre širokú verejnosť.

Prečítajte si o Dušanovi nižšie.Benefity hry
 • Nepotrebujete žiadne predchádzajúce znalosti a skúsenosti 
 • Jednoduchý projekt z každodenného života
 • Ľahké na pochopenie
 • Podporuje súťaživosť a kreativitu
 • Prepojenie na pracovnú situáciu
 • Šírka a hĺbka tém je variabilná podľa potrieb a cieľov

Témy a priebeh hry

 • Vízia a ciele
  • Zadefinujete ciele
 • Roly
  • Rozdelíte si roly
 • Backlog - Backbone
  • Vytvoríte celkový pohľad, dizajn produktu
 • Plánovanie
  • Napíšete zoznam krokov pomocou "User Story" formátu
 • Vývoj
  • Budete pracovať na výstupoch
 • Review
  • Odprezentujete čo ste vytvorili a získate spätnú väzbu
 • Retrospektíva
  • Vyhodnotíte spoluprácu

Počas hry sa zameriame aj na „soft“ a ľudské aspekty a tímovú spoluprácu:

 • Kto je vodca tímu, role v agile
 • Zodpovednosti a samo-organizácia
 • Komunikácia v tíme
 • Spätná väzba a ocenenie
 • Riešenie konfliktov
 • Rozhodovanie

Čo získate hrou

Nové a začínajúce tímy bez skúseností s Agile a Scrum

 • Praktická skúsenosť ako scrum a agile funguje
 • Základné pochopenie princípov a prístupov
 • Vysvetlenie a reálny zážitok s udalosťami scrum, ceremóniami a rituálmi
 • Vyskúšate niečo nové, iný prístup k tímovej spolupráci
 • Zábava a práca na spoločnej výzve

Tímy so skúsenosťami  so Scrum a Agile

 • Reflexia, ako tím funguje a používa scrum
 • Identifikácia príležitostí na zlepšenie spolupráce v tíme
 • Prehĺbenie si znalostí o scrum a agile
 • Zhodnotenie fungovania: hra verzus skutočnosť
 • Vytvorenie spoločnej dohody, čo chcete zmeniť
 • Zábava a práca na spoločnej výzve

Táto agilná hra vznikla zo spolupráce s Dušanom Karáčom 

Dušan Karáč

V súčasnosti pôsobím ako Agile Coach v spoločnosti Roche Slovensko a pomáham s transformáciou slovenskej pobočky a globálnych štruktúr firmy na Agile. Predtým som pracoval ako full-time Scrum Master v IBM ISC na rôznych projektoch a zároveň som školil kolegov Scrum Mastrov. K Agile a Scrumu som sa po prvý krát dostal ešte pred IBM ISC v spoločnosti Piano, kde som povodne nastúpil ako Projektový Manager. Udalosti sa vo firme Piano krátko po mojom nástupe výrazne zmenili a dostal som ponuku ujať sa projektu na pozícii Scrum Master. Okamžite sa mi koncept Agile zapáčil, aktívne sa mu venujem a snažím sa neustále sa v oblasti zlepšovať.

Prečo Agile Games?