Traffic Jam - Agilná hra o leadershipe

 

Traffic Jam - Agilná tímová hra
naživo

Traffic Jam je tímová hra zameraná na hľadanie významu leadershipu a manažmentu vezus samo-organizácia tímu.
Tím rieši náročnú logickú hádanku s rôznymi obmedzeniami, ktorá preskúša ich schopnosti spolupracovať.

Aké situácie rieši hra:

 • Problémy s komunikáciou medzi vedúcimi, manažmentom a zamestnancami
 • Rôzne pohľady manažment - zamestnanci
 • Riešenie problémov – úloh v tíme – deľba rolí a zodpovedností
 • Angažovanosť a motivácia zamestnancov
 • Zapojenie všetkých do riešenia problémov
 • „samo-organizácia“ tímov
 • Význam leadershipu a úloha amnažmentu

Počet účastníkov: Skupina 12-15 maximálne

Trvanie: 1-2 hodiny

Formát: naživo, offline


Čo sa naučíte
 • Čo my ako tím potrebujeme od svojich lídrov
 • Aká komunikácia je potrebná v tíme
 • Význam otázok
 • Ako pristupovať k riešeniu problémov
 • Kto v tíme rozhoduje
 • Samo-organizácia v tíme

Priebeh hry

Úvod

 • Vytvorenie tímu a roly
 •  Proces a inštrukcie
 •  Ciele hry

Traffic Jam
 •  Tím pracuje na riešení zadania
Vyhodnotenie
 • Retrospektíva a spätná väzba od facilitátora
 • Komunikácia
 • Tímovosť, správanie
 • Prekážky a proces
Ďalšie témy počas hry
 • Význam leadershipu
 • Rozhodovacie právomoci v organizácii
 • Význam spätnej väzby
 • Angažovanosť zamestnancov - predpoklady

Prečo Agile Games?