Mentoring manažérov, lídrov, podnikateľov

Hľadáte niekoho s kým si viete prebrať svoje manažérske a podnikateľské výzvy? Chcete sa rozvíjať a rásť a potrebujete nezaujatý pohľad a prespektívu?

Príklady situácií v ktorých viem pomôcť:

 1. Strategické riadenie a rozhodovanie nefunguje dobre.
 2. Chcete nastaviť ukazovatele výkonosti, ciele, KPI, OKRs vo vašej organizácii alebo v tíme
 3. Máte operatívne a prevádzkové problémy a potrebujete fungovať efektívnejšie.
 4. Prechádzate zmenami v rámci digitalizácie, automatizácie procesov
 5. Riadenie projektov a portfólia strategických iniciatív chcete lepšie uchopiť a profesionálnejšie viesť.
 6. Potrebujete odstrániť plytvanie v procesoch, znížiť náklady a štandardizovať procesy.
 7. Angažovanosť zamestnancov je nízka a chcete zlepšiť fungovanie tímov. 

Zásady mentoringu

#1 Dôvernosť

Všetky diskusie sú prísne dôverné a vytvárajú bezpečný priestor pre otvorenú a úprimnú komunikáciu.

#2 Záväzok

Mentor aj mentee sa zaväzujú k vzťahu, aktívne sa zúčastňujú a vzájomne rešpektujú svoj čas a odborné znalosti.

#3 Spätná väzba

Konštruktívna spätná väzba je základným kameňom mentoringu. Podporuje rast a zvyšuje sebauvedomenie pre neustále zlepšovanie

Ako funguje mentoring?

 • Na každé stretnutie si zadefinujeme akej téme, či problému sa chceme venovať a budeme hodnotiť pokrok a výsledky. 
 • Stretnutie má krátke zhrnutie a dohodu o ďalších krokoch, ktoré smerujú k dosiahnutia cieľa.
 • Rozsah a dĺžka spolupráce je na dohode.

Úvodné stretnutie

Bezplatne


 • Neformálne stretnutie
 • Ako mentoring funguje
 • Vaša súčasná situácia
 • Motivácie mať mentora
 • Identifikácia oblastí mentorovania
 • Zistíme, či sa k sebe hodíme


Základný balík

444 EUR s DPH/mesiac


 •  Jedno stretnutie trvá 60 minút
 • 2 x 1h do mesiaca (každý druhý týždeň)
 • Stanovenie cieľov
 • Riešenie operatívnych problémov
 • Konkrétne otázky

Intenzívny balík

2376 EUR s DPH/

3 mesiace


 •  Jedno stretnutie trvá 60 minút
 • 4 x 1h do mesiaca (každý týždeň)
 • 12 x za 3 mesiace
 • Zameranie na strategické oblasti
 • Rozvoj zručností a znalostí
 • Podpora implementácie zmien do praxe

Dohodnite si úvodné stretnutie :)

Ako sa pripraviť na mentoring

Príprava je kľúčom k úspešnému mentorskému vzťahu:

Reflexia: Nájdite si čas na zamyslenie sa nad svojimi cieľmi, ambíciami a výzvami, ktorým momentálne čelíte. Zvážte, na aké konkrétne oblasti profesionálneho rozvoja alebo zlepšovania zručností by ste sa chceli počas mentorského vzťahu zamerať.

Vyjasnite si ciele: Jasne definujte, čo chcete dosiahnuť prostredníctvom mentorského vzťahu. Identifikujte krátkodobé a dlhodobé ciele, urobte ich konkrétnymi a merateľnými.

Pripravte otázky: Vytvorte si zoznam otázok, ktoré chcete položiť svojmu mentorovi. Priorizujte svoje otázky, aby ste zabezpečili vyriešenie najkritickejších problémov.

Zdieľajte informácie: Poskytnite stručný prehľad svojho profesionálneho zázemia, zdôraznite kľúčové skúsenosti, úspechy a výzvy. Zdieľajte všetky relevantné dokumenty alebo materiály, ktoré môžu poskytnúť hlbšie pochopenie vašej súčasnej situácie.

Očakávania: Jasne komunikujte svoje očakávania od mentorského vzťahu vrátane preferovaných komunikačných metód, frekvencie sedení a akýchkoľvek špecifických oblastí, na ktoré by ste sa chceli zamerať.

Otvorená myseľ: Buďte vnímaví k návrhom a postrehom, ktoré môžu spochybniť vaše súčasné perspektívy.