Lego4Scrum - Agilná hra naživo

 

Agile game - Lego4Scrum
online

Známa simulácia Lego4Scrum bola vyvinutá Alexeyom  Krivitskym. (Creative Commons License) 

Hra ako aj názov napovedá sa hrá s lego kockami. Cieľom hry je postaviť mestečko a pri tom vyskúšať a naučiť sa princípy agilného scrum prístupu.

Interaktívnou hravou formou predstavíme základy agilného myslenia a nástroje používané v scrum.

Tímy si vytvoria vlastný backlog práce, zadefinujú user stories a v niekoľkých šprintoch – iteráciach postavia mestečko. Na záver vyhodnotia, čo dosiahli a v retrospektíve sa pozrú na príležitosti na zlepšenie.

Hra vyžaduje úzku spoluprácu tímu, dobrú komunikáciu, aby dosiahli cieľ hry. Hra sa môže hrať s malými ako aj veľkými skupinami, ktoré sa rozdelia do menších tímov.

Keďže sa hrá niekoľko kôl – iterácií, tak účastníci majú možnosť vyhodnotiť svoju spoluprácu a prekážky a nastaviť zlepšenia počas priebehu hry.

Agilná simulácia Lego4Scrum sa dopĺňa teoretickými blokmi o agilných technikách a nástrojoch podľa potrieb a vyspelosti skupiny účastníkov.


Trvanie: min 3 hodiny až 1 deň

Formát: simulačná hra spojená so školením

Počet účastníkov: skupiny od 4 členov a vyššie

Čo sa naučíte
 • Scrum tím a roly
 • Čo sú šprinty a iterácie
 • Plánovanie v scrum
 • Definovanie user stories a úloh
 • Scrum udalosti a ceremónie
 • Ako robiť retrospektívu
 • Základné princípy agile a scrum
 • Samo-organizácia v tíme

Priebeh hry

Príprava

 • Vytvorenie tímu a roly
 •  Proces a inštrukcie
 •  Ciele hry – Project Charter
 •  Definovanie úloh - Backlog

Hra Lego4Scrum
 •  Plánovanie šprintu
 •  Šprint
 •  Vyhodnotenie šprintu, metriky
Vyhodnotenie
 • Retrospektíva
 • Komunikácia
 • Tímovosť, správanie
 • Prekážky a proces

Prečo Agile Games?