Kanban ako agilný nástroj

Základné školenie Kanban ako agilný nástroj vás oboznámi základnými princípmi ako Kanban používať v agilných tímoch, kedy je vhodné používať tento nástroj a ako správne používať na zvyšovanie produktivity tímu. Naučíte sa ako môžete používať 4 metriky Kanbanu na meranie výkonu tímu a zlepšenie toku hodnoty a práce. Kanban je vynikajúci nástroj na vizualizáciu práce, či už chcete využívať na individuálnej alebo tímovej úrovni. Kanban je nástroj, ktorý sa dá použiť nezávisle od inej metódy práce a dokonca aj v kombinácii so scrumom.

Pre koho

 • Pre začiatočníkov a začínajúcich
 • Pre hocikoho, kto hľadá nástroj na riadenie toku práce
 • Často sa Vám menia priority úloh a práce a hľadáte vhodný prístup vysporiadať sa s tým
 • Chcete zlepšiť transparentnosť rozpracovaných úloh
 • Plánujete Kanban zaviesť a chcete sa naučiť ako z neho využiť najviac
 • Hľadáte alternatívu ku scrumu, lebo scrum nie je vhodný pre vás

Ciele workshopu

 • Pochopíte benefity Kanban ako nástroja pre zvýšenie agility
 • Budete vedieť používať Kanban metriky a chápať ich význam
 • Naučíte sa pravidlá Kanbanu a ako ich využiť na neustále zlepšovanie a spätnú väzbu
 • Pochopíte rozdiely Kanban oproti Scrumu
 • Možnosť vyskúšať si Kanban v praxi

Agenda - Čo sa naučíte

 • Kanban ako agilný nástroj
 • Scrum verzus Kanban
 • Pull systém
 • Základné princípy
 • Kedy používať Kanban
 • 4 metriky Kanbanu
 • Optimalizácia toku
 • Ako zaviesť do praxe
 • Nástroje Kanban a Kanban Board

Prečo Kanban ?

 • V Kanbane nie sú žiadne šprinty, žiadne iterácie a timeboxy.
 • Hodí sa viac na prácu, kde nie je nejaký dlhodobý konkrétny cieľ, ale ide skôr o operatívne činnosti a/ alebo kde priority sa neustále menia.
 • Kým v scrume máme jasne definované role pri používaní Kanbanu takéto role v tíme nie sú definované.
 • Kanban sa dá použiť na vizualizáciu a zlepšenie toku práce bez ohľadu na metodológiu použitú pri práci.
 • Kanban je o vizualizácii vašej práce, obmedzení rozpracovanej práce práce a maximalizácii efektívnosti.
 • Kanban je veľmi vhodný aj pre prácu, kde nie je veľké množstvo položiek Backlogu a práca sa objavuje ad hoc.
 • Kanban má efektívne metriky na zlepšenie toku a zrýchlovanie procesu
 • Kanban sa zameriava na skrátenie času potrebného na dokončenie projektu alebo úloh.
 • Kanban môžete používať aj v kombinácii so Scrumom.


Cena a podmienky Mini-školenie

 • Cena: podľa dohody
 • Miesto: online - Zoom webinár
 • Počet účastníkov: Min. 4 - Max. 8
 • Termín: na požiadavku
 • Trvanie: 3-8 hodín

Čo je v cene:
 • Workshop materiály
 • Foto-protokol výstupov
 • Zoom a Miro online nástroje
Prihláška