Riadenie zmien - Change Management

Riadenie zmien je komplexná disciplína, ktorá sa zameriava hlavne na ľudskú stránku zmeny, rieši komunikáciu, odpor k zmene, prekážky nielen technického charakteru ale aj kultúrne a vzťahové.

Change management pomáha urýchliť, implementáciu a adaptáciu na zmenu a vytvoriť kultúru, ktorá je schopná akceptovať zmenu.

Riadenie zmien sa stále viac etabluje ako samostatná disciplína a mnohé firmy si uvedomujú, že riadiť zmeny nie je len o projektových plánoch a nástrojoch, ale treba sa venovať aj ľudskej stránke zmien, pripraviť komunikáciu a riešiť angažovanosť zamestnancov v zmenách.


Školenia a workshopy Change Management

Základné 2-dňové školenie Change Management

2- dňový školiaci program, kde si prejdeme všetky fázy riadenia zmien a vyskúšame v praxi rôzne nástroje a techniky.

Change Academy - celoročný výcvik Change lídrov

Modulárny program o nástrojoch a prístupoch na riadenie zmien. spolu 4 moduly - 9 dní výzciku pre lídrov zmien.

Workshop 4 -hodiny Ako riadiť ľudskú stránku zmeny

4-hodinový intenzívny workshop.  Na reálnom príklade spolu budeme riešiť rôzne možnosti ako riadiť zmeny v organizáciách a na projektoch.

"Váš úspech nie je založený na vašej schopnosti jednoducho sa zmeniť. Je založený na vašej schopnosti meniť sa rýchlejšie ako vaša konkurencia, zákazníci a business"

Vypýtajte si ponuku