Blended Learning

Kombinované vzdelávanie

Čo je blended learning?

Mnohé spoločnosti aj vzdelávacie inštitúcie museli prejsť na online vzdelávanie a rozvíjať svojich zamestnancov alebo študentov dištančne.

Online vzdelávanie má svoje nevýhody a blended learning, ktorý by sme mohli prekladať ako kombinované alebo hybridné vzdelávanie sa snaží vysporiadať s týmito nevýhodami.

Blended learning definícia

Definícií na blended learning je veľa, ale v zásade ide o kombinovanú formu vzdelávania, kde sa e-learning, či online školenie sa doplňuje aj prezenčnou formou vzdelávania. Momentálne prezenčná forma vzdelávania nie je možná a tak väčšinou ide o kombináciu online školenia so živým lektorom s nejakou offline formou.

Tu sú pre mňa najdôležitejšie charakteristiky Blended learningu.

Digitálne technológie

Blended learning je hybridná forma vzdelávania, ktorá využíva digitálne technológie v kombinácii s lektorom vedeným školením. Video cez platformy ako Zoom, MS Teams je základným kanálom v doplnení s ďalšími online nástrojmi, napr. ja používam Miro, Mural Slido, Mentimeter, Kahoot, EasyRetro, GoogleMeets, WhatsApp...

Samo-štúdium

Kombinuje sa online vzdelávanie za účasti lektora so samo-vzdelávaním. Od účastníkov sa vyžaduje, aby sa téme venovali nejaký čas sami, napríklad pred školením alebo medzi blokmi. Vtedy si niečo prečítajú o téme, pracujú na cvičeniach alebo vlastnom projekte. Nezriedka z tohto samo-štúdia musia niečo prezentovať pred ostatnými účastníkmi na živej lekcii potom. Takto sa počas vzdelávania mení, kto vedie jednotlivé lekcie, či študent alebo lektor.

Edukačné materiály

Využívajú sa rôzne formy edukačných materiálov pri tom: text, video, zdieľanie skúseností, sociálne interakcie, lektor, chat, diskusné fórum a pod. Veľmi dôležitým prvkom blended learningu je interakcia medzi študentmi navzájom a lektorom.

Online / Offline

Blended learning využíva online platformy v kombinácii s offline vzdelávaním. Ako presne takáto forma rozvoja má vyzerať závisí od kontextu, témy vzdelávania aj potrieb účastníkov. Taktiež sa môže kombinovať čas v triede s individuálnym mentoringom alebo koučovaním, tzv. asynchrónne a synchrónne vzdelávanie.

Príklad Blended Learning

Tu je jeden príklad, ktorý sa mi osvedčil na témy ako Agilné riadenie projektov, Scrum základy, či Riadenie zmien – Change Management

Po úvodnom rozhovore s klientom o cieľoch a potrebách a po registrácii účastníkov zostavím konkrétny program.

Týždeň 1 – Online Kick-off s účastníkmi

 • Predstavíme sa vzájomne.
 • Porozprávame sa o motiváciách účastníkov, ich ciele, čo sa chcú naučiť, ako naučené plánujú používať.
 • Predstavím program, čo sa bude diať.
 • Dám prístup a link na ďalšie vzdelávacie materiály,.
 • Dohodne sa na princípoch spolupráce a úlohách, cvičeniach pre samo-štúdium.

Týždeň 2 – Samoštúdium

 • Oboznámenie sa účastníkov témou
 • Samoštúdium materiálov od lektora
 • Príprava vlastného Use Case alebo projektu
 • Vypracovanie úloh
 • Rešerše na danú tému a pod.

Týždeň 3 – Online lekcia

 • Živé stretnutie s celou skupinou účastníkov
 • Odovzdávanie hlvaného obsahu
 • Otázky a odpovede
 • Praktické cvičenia v skupinách
 • Test alebo kvíz

Týždeň 4 – Aplikácia naučeného

 • Implementácia niektorých prvkov zo školenia do reality
 • Praktická úloha
 • Práca v tímoch offline
 • Vzájomné mentorovanie, napr. cez buddy v pároch
 • Tu môže byť variabilita veľká, v závislosti od témy, dosiahnutej úrovne a potrieb účastníkov
 • Týždeň 5 – Skupinový mentoring

  • Prezentácia výsledkov z praktickej časti
  • Zdieľanie skúseností
  • Otázky a odpovede
  • Spätná väzba
  • Ďalšie kroky
  • Ukončenie

  Výhody blended learning

  1. Flexibilita
  2. Vyššia angažovanosť účastníkov
  3. Individualizácia a personalizácia
  4. Nižšie náklady
  5. Intenzívnejšia komunikácia a kontakt
  6. Vysoká účinnosť
  7. Rôzne štýly učenia

  Má aj nejaké nevýhody?

  Blended learning je založený na využívaní technológií, ktoré môžu zlyhávať alebo byť nedostupné pre určité skupiny ľudí. Od lektora to vyžaduje veľmi dobrú prípravu a starostlivosť o účastníkov počas celého trvania.  Chcete Blended learning vyskúšať?